Stálá provozovna a registrace k dani z příjmů

Stále častěji zahraniční společnosti expandují na území České republiky a po určité době musí řešit otázku, jak zdanit příjmy dosažené na území našeho státu. Je možné založit společnost odpovídající domácím podnikům a obchodní společnost se stane rezidentem ČR. Mnohem levnější a jednodušší je ovšem možnost založit pouze pobočku. Právě pobočka může být v průběhu své činnosti a splnění několika podmínek vnímána pro účely daně jako stálá provozovna. Jaké kroky předchází tomu, než se pobočka přetransformuje na stálou provozovnu s povinností k dani z příjmů právnických osob, se dozvíte v tomto článku.

Jak postupovat v případě účtování a zdanění společností se zahraničním vlastníkem se můžete dozvědět v online kurzu Účtování organizačních složek. V zájmu každého státu je, aby docházelo ke zdanění zisků z aktivní činnosti na jeho území. Zahraniční společnosti podnikající v ČR mají povinnost registrovat se k dani z příjmů právnických osob, když v tuzemsku provozují institut stálé provozovny. Jak vznikne stálá provozovna? Za určitých podmínek se přetransformuje z pobočky. A protože známe několik typů stálé provozovny, tak i registrační podmínky se liší. Níže v textu je vše popsáno. 

Stálá provozovna nepředstavuje právní formu podnikání (jedná se o daňový termín),nelze ji založit, vzniká po splnění podmínek v ZDP (§ 22 odst. 2). Povinnost registrace k dani z příjmů právnických osob zahraniční společnosti tak vzniká společně se stálou provozovnou, která zůstává součástí zahraniční společnosti. 

Podle ZDP můžeme stálou provozovnu dělit na 4 kategorie:

  • Klasická stálá provozovna

Pod tuto kategorii spadají provozovny jako kancelář, dílna, výrobní závod, místo prodeje – odbytiště, naleziště surovin apod. – ty mají od samého počátku zahájení činnosti v otázce daní všechna práva a povinnosti. Zahraniční společnost má na území státu trvalé místo, prostřednictvím kterého vykonává podnikatelskou činnost.

  • Staveniště a stavebně montážní práce

Stálá provozovna a registrace k dani z příjmů právnických osob vzniká až po uplynutí šesti měsíců v jakémkoliv období po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Není překážkou, že zahraniční společnost nemá pevně dané místo provozovny. Časový test se ale pro každou stavbu počítá zvlášť.

  • Službová stálá provozovna

V tomto případě je lhůta pro registraci k dani z příjmů právnických osob stejná jako u předchozí kategorie, ale doba jednotlivých služeb se sčítá. Navíc není určení začátku šestiměsíční lhůty ovlivněno skutečností, kdy poskytování služeb souvisí s místně nebo věcně nesouvisejícími kontrakty.

  • Zplnomocněný zástupce

Ani v tomto případě není nutné mít ke vzniku stálé provozovny trvalé místo k podnikání. Klíčová je činnost nerezidenta na území ČR prostřednictvím stálého (závislého) zástupce, který má pravomoc uzavírat závazné smlouvy.

Shrnutí:

K registrační povinnosti dochází u kamenných stálých provozoven otevřením provozovny, u službových stálých provozoven po šesti měsících, kdy je činnost na území ČR vykonávána.


Stálá provozovna není zapsaná v obchodním rejstříku, na rozdíl od odštěpného závodu. Více o něm se dozvíte v článku Odštěpný závod z účetního a daňového pohledu


Registrační lhůta k dani z příjmů právnických osob je 15 dní od vzniku stálé provozovny. Správce daně má na rozhodnutí o registraci k dani lhůtu 30 dní. Místní příslušnost stálých kamenných provozoven se řídí jejich sídlem, u službových provozoven spadá místní příslušnost pod Finanční úřad pro hlavní město Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 1, i když je umístěná kdekoliv v republice.