Cestovní náhrady: výše sazeb pro rok 2020

Cestovními náhradami rozumíme proplacení výdajů zaměstnavatelem zaměstnanci při pracovních cestách, cestách mimo pravidelné pracoviště a při výkonu práce v zahraničí. Ke zvýšení sazeb cestovních náhrad dochází pravidelně. V jaké výši se aktuálně nachází cestovní náhrady pro tuzemské a zahraniční cesty?

Výši stravného na tuzemských i zahraničních služebních cestách stanovuje každý rok vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Změny ve výši cestovních náhrad v tuzemsku pro rok 2020

Oproti roku 2019 se výše hodnot sazeb stravného zvyšuje o pět korun v prvním časovém pásmu, o sedm korun ve druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu. Výše cestovních náhrad pro nepodnikatelskou sféru (veřejná/platová) je:

  • v 1. časovém pásmu (5 až 12 hodin) 87 Kč – 103 Kč,
  • ve 2. časovém pásmu (12 až 18 hodin) 131 Kč – 158 Kč,
  • a ve 3. časovém pásmu (déle než 18 hodin) 206 Kč – 246 Kč.

V případě výše sazeb pro podnikatelskou sféru (soukromá/mzdová) došlo ke stejnému zvýšení, ale pro zaměstnavatele je závazná pouze minimální částka. Na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojenými organizacemi (nepodnikatelská sféra) neomezuje firmy horní hranice výše cestovních náhrad a mohou svým zaměstnancům proplatit jakoukoliv vyšší částku. Jako daňově uznatelný náklad ale může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

Ke zvýšení sazby dojde i při použití osobních silničních motorových vozidel – a to na 4,20 Kč (zvýšení o 10 haléřů ze 4,10 Kč v roce 2019).

Aby bylo možné zaměstnanci proplatit v rámci cestovních náhrad pohonné hmoty, musí jejich nákup prokázat dokladem, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Dalším způsobem prokazování cen pohonných hmot je použití průměrných cen, které jsou stanovené ve vyhlášce.

Za 1 litr pohonné hmoty je pro rok 2020 stanovena průměrná cena:

  • 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 31,80 Kč u motorové nafty,
  • 4,80 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.

Změny zahraničního stravného v roce 2020

Pro rok 2020 dojde na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí ke zvýšení zahraničního stravného ve více jak dvaceti regionech. Z těch nejnavštěvovanějších se jedná např. o USA, Itálii, Španělsko, Lucembursko, Irsko, Dánsko, Maltu, Norsko, Bosnu a Hercegovinu nebo Island. Plné znění výše sazeb pro zahraniční stravné v roce 2020 je možné nalézt ve vyhlášce č. 310/2019 Sb. 

 Kdy a v jaké výši se zahraniční stravné v rámci cestovních náhrad poskytuje? 

  • Při zahraniční cestě delší jak 18 hodin – plná výše základní sazby.
  • Při cestě do zahraničí delší jak 12, nejvýše 18 hodin – 2/3 ze základní ceny stravného.
  • Pokud zahraniční cesta trvá méně než 12 hodin, ale aspoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin – 1/3 ze základní ceny stravného.

Problematiku cestovních náhrad byste našli také ve školení Stávám se zaměstnavatelem – například v podobě dotazu.

Dotaz:  Mám na vás dotaz ohledně cestovních náhrad pro našeho zaměstnance na pracovní smlouvu. Cca 3x do měsíce navštěvuje firmy se kterými spolupracujeme (osobně vyzvedává a předává doklady, komunikuje a vyřizuje požadavky). Na stravné mu nevznikne nárok – je to max. do 2 hodin a používá k tomu své soukromé vozidlo. Firmy jsou v okolí a nejvzdálenější je 25 km. Když si vypíše „cesťák“, je to zhruba 1 000 Kč. Bylo by možné, aby nemusel každý měsíc „cesťák“ vypisovat. Mohli bychom stanovit měsíční paušální cestovné, když každý měsíc dělá v podstatě to samé? Pokud ano, stačí , když bude mít toto popsáno v pracovní smlouvě a vytvoříme na cestovné směrnici? Co se týče silniční daně, tak tu bychom uhradili za 3 dny v měsíci.

Odpověď: Ano, jen bych stanovil paušální cestovné ne na měsíc, ale na každou jízdu. A způsob stanovení tohoto paušálu bych popsal do vámi uváděné směrnice.
Ohledně silniční daně nelze hledět na paušální cestovní výdaje, tam je nutné postupovat podle reálných cest zaměstnance jeho vozidlem. Nicméně můžete použít buď sazbu 25 Kč / den nebo měsíční sazbu dle objemu motoru vozidla.


Tématu cestovních náhrad jsme se na našem blogu věnovali již několikrát. Zajímat by vás mohly i tyto články: