Cestovní náhrady: výše sazeb pro rok 2021

Cestovními náhradami rozumíme proplacení výdajů zaměstnavatelem zaměstnanci při pracovních cestách, cestách mimo pravidelné pracoviště a při výkonu práce v zahraničí. Ke zvýšení sazeb cestovních náhrad dochází pravidelně. V jaké výši se aktuálně nachází cestovní náhrady pro tuzemské a zahraniční cesty?

Výši stravného na tuzemských i zahraničních služebních cestách stanovuje každý rok vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Změny ve výši cestovních náhrad v tuzemsku pro rok 2021

Zaměstnanci vzniká nárok na stravné ve chvíli, kdy služební cesta přesáhne 5 hodin. Výše cestovních náhrad pro nepodnikatelskou sféru (veřejná/platová) v roce 2021 je:

  • v 1. časovém pásmu (5 až 12 hodin) 91 Kč – 108 Kč,
  • ve 2. časovém pásmu (12 až 18 hodin) 138 Kč – 167 Kč,
  • a ve 3. časovém pásmu (déle než 18 hodin) 217 Kč – 259 Kč.

V případě výše sazeb pro podnikatelskou sféru (soukromá/mzdová) došlo ke stejnému zvýšení, ale pro zaměstnavatele je závazná pouze minimální částka. Na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojené organizace (nepodnikatelská sféra) neomezuje firmy horní hranice výše cestovních náhrad a mohou svým zaměstnancům proplatit jakoukoliv vyšší částku. Jako daňově uznatelný náklad ale může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

Ke zvýšení sazby došlo i při použití osobních silničních motorových vozidel – a to na 4,40 Kč (u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč).

Aby bylo možné zaměstnanci proplatit v rámci cestovních náhrad pohonné hmoty, musí jejich nákup prokázat dokladem, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Dalším způsobem prokazování cen pohonných hmot je použití průměrných cen, které jsou stanovené ve vyhlášce.

Za 1 litr pohonné hmoty je pro rok 2021 stanovena průměrná cena:

  • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 27,20 Kč u motorové nafty,
  • 5 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.


Změny zahraničního stravného v roce 2021

Sazby zahraničního stravného v roce 2021 pro všechny země najdete na webových stránkách Ministerstva financí ZDE.

Kdy a v jaké výši se zahraniční stravné v rámci cestovních náhrad poskytuje? 

  • Při zahraniční cestě delší jak 18 hodin – plná výše základní sazby.
  • Při cestě do zahraničí delší jak 12, nejvýše 18 hodin – 2/3 ze základní ceny stravného.
  • Pokud zahraniční cesta trvá méně než 12 hodin, ale aspoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin – 1/3 ze základní ceny stravného.

Pro souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den musí zaměstnanec být na pracovní cestě mimo Českou republiku alespoň 4 hodiny, nebo déle než 5 hodin.


Problematiku cestovních náhrad byste našli také ve školení Stávám se zaměstnavatelem – například v podobě dotazu.

Dotaz:  Mám na vás dotaz ohledně cestovních náhrad pro našeho zaměstnance na pracovní smlouvu. Cca 3x do měsíce navštěvuje firmy se kterými spolupracujeme (osobně vyzvedává a předává doklady, komunikuje a vyřizuje požadavky). Na stravné mu nevznikne nárok – je to max. do 2 hodin a používá k tomu své soukromé vozidlo. Firmy jsou v okolí a nejvzdálenější je 25 km. Když si vypíše „cesťák“, je to zhruba 1 000 Kč. Bylo by možné, aby nemusel každý měsíc „cesťák“ vypisovat. Mohli bychom stanovit měsíční paušální cestovné, když každý měsíc dělá v podstatě to samé? Pokud ano, stačí , když bude mít toto popsáno v pracovní smlouvě a vytvoříme na cestovné směrnici? Co se týče silniční daně, tak tu bychom uhradili za 3 dny v měsíci.

Odpověď: Ano, jen bych stanovil paušální cestovné ne na měsíc, ale na každou jízdu. A způsob stanovení tohoto paušálu bych popsal do vámi uváděné směrnice.
Ohledně silniční daně nelze hledět na paušální cestovní výdaje, tam je nutné postupovat podle reálných cest zaměstnance jeho vozidlem. Nicméně můžete použít buď sazbu 25 Kč / den nebo měsíční sazbu dle objemu motoru vozidla.


Tématu cestovních náhrad jsme se na našem blogu věnovali již několikrát. Zajímat by vás mohly i tyto články: