Co ovlivní růst minimální a průměrné mzdy v roce 2020?

Minimální i průměrná mzda každý rok narůstá a ovlivňuje mnoho daňových povinností a odvodů. V tomto článku jsme pro vás připravili stručný přehled těch nejdůležitějších změn. Více se určitě dozvíte v kurzu Novinky v daních a účetnictví 2020 s výkladem od RNDr. Ivana Brychty. 

Průměrná mzda

Pro rok 2020 stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí průměrnou mzdu ve výši 34 835 Kč.

  • Zdravotní pojištění

Růst průměrné mzdy ovlivní minimální zálohy pro OSVČ, které se od roku 2020 zvyšují z 2 208 Kč na 2 352 Kč měsíčně. Tyto zálohy se vypočítávají z vyměřovacího základu, který se rovná polovině průměrné mzdy – tedy 17 418 Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ pak představuje 13,5 % z této poloviny.

  • Sociální pojištění 

Výše průměrné mzdy má největší dopad na meziroční změny v odvodech na sociální pojištění. A to u minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní (2 544 Kč) i vedlejší (1 018 Kč) podnikatelské činnosti, maximálního měsíčního odvodu zaměstnance i OSVČ (43 613 Kč), limitu pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní (83 603 Kč), dobrovolného měsíčního důchodového pojištění (2 439 Kč).

  • Solidární daň

Limit pro platbu solidární daně pro občany s vyššími příjmy činí 48násobek průměrné mzdy – pro rok 2020 se tak částka zvyšuje na 1 672 080 Kč. Sazba solidární daně činí 7 % z částky, která je nad stanovený limit.

Minimální mzda

Podobu minimální mzdy pro rok 2020 schválila vláda až na konci listopadu 2019 – po dlouhých jednáních mezi různými institucemi došlo nakonec k navýšení na částku 14 600 Kč. Více o minimální mzdě si můžete přečíst zde.

  • Nezaměstnaní a přivýdělek

Nezaměstnaní, kteří od úřadu práci nepobírají podporu v nezaměstnanosti si mohou vydělat polovinu minimální mzdy – v roce 2020 tedy 7 300 Kč.

  • Zdravotní pojištění 
Minimální mzda je základní hranicí pro výpočet výše zdravotního pojištění pro některé skupiny lidí (bez zdanitelných příjmů + nespadají do kategorie státních pojištěnců). Jedná se například o vysokoškoláky starší 26 let, osoby nezapsané v evidenci úřadu práce nebo ženy v domácnosti, které nepečují o děti. Tyto osoby odvádí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy, v roce 2020 1 971 Kč.
  • Důchody, penze

Výše minimální mzdy ovlivňuje povinnost zdaňovat důchody a penze. Ta nastává v případě, že daná osoba pobírá více než 36násobek minimální mzdy. V roce 2020 se jedná o hranici 525 000 Kč.

  • Daňový bonus na děti, školkovné

Daňového zvýhodnění na dítě může čerpat jeden z rodičů, pokud jeho roční mzda překročila šestinásobek minimální mzdy, v roce 2020 půjde o částku 87 600 Kč. Rovněž může v daňovém přiznání uplatnit tzv. „školkovné“ – a to ve výši minimální mzdy.