Novinky v daních pro rok 2020

  • Daňový balíček 2020

Pokud dojde k dokončení legislativního procesu, přinese daňový balíček pro rok 2020 hned několik změn.  Mělo by dojít ke zrušení výhodného zaokrouhlování srážkové daně z takzvaných korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 na celé koruny dolů u jednotlivého dluhopisu. I v případě těchto dluhopisů, jsou-li drženy fyzickou osobou nebo daňovým nerezidentem, se tak bude srážet 15% daň z příjmů.

Měla by se zvýšit daň z hazardních her – a to v případě loterií, u kterých sazba daně roste z 23 % na 35 %. Daňový balíček by měl rovněž zvýšit spotřební daň z lihu, z tabákových výrobků a ze zahřívaných tabákových výrobků. Z novely bylo naopak vypuštěno původně plánované zrušení osvobození plynu pro domovní kotelny od daně ze zemního plynu.

Také by se měl snížit rozsah osvobození výher z hazardních her od daně z příjmů fyzických osob. Nově lze osvobození uplatnit u loterií do výše výhry 1 milionu korun. U ostatních hazardních her maximálně do výše rozdílu mezi úhrnem výher z jednotlivého druhu hazardní hry a úhrnem vkladů ve výši milion Kč za rok.

  • Změny v zákoně o DPH

Nová pravidla DPH pro intrakomunitární dodávky zboží 

Od 1.1.2020 došlo ke změně předpisů, které upravují uplatnění DPH na území celé EU. Mezi zásadní změny patří nové podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH – kupující musí nově sdělit prodávajícímu platné daňové identifikační číslo, prodávající musí uvést obchod do souhrnného hlášení.

Novelou evropské směrnice o DPH mají od 1. ledna 2020 všechny členské státy EU povinnost implementovat do své národní legislativy zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladu (call-off-stock). Zákazník, který zboží odebírá z takového konsignačního skladu, bude samovyměřovat DPH nikoliv v okamžiku naskladnění, ale v okamžiku vyskladnění, tedy ve chvíli, kdy skutečně nabývá práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Sníženy sazby DPH

V roce 2020 dojde u mnoha produktů ke změně u sazeb daně z přidané hodnoty. Z první sazby (15 %) do druhé snížené sazby (10 %) DPH se přesouvá dodání tepla a jízdné na hromadnou dopravu. Dále ke snížení (od 1.5.2020) dojde u pitné vody, vodného a stočného, stravovacích služeb, úklidových služeb v domácnostech, domácí péče a elektronických knih. Ke snížení sazby z 21 % na 10 % dojde také u některých řemeslných služeb (oprava jízdních kol, obuvi a oblečení nebo kadeřnické a holičské služby).

Mnohem více informací z oblasti DPH, můžete získat na online kurzu DPH v roce 2020

  • Změny v elektronické evidenci tržeb

V květnu 2020 dojde se spuštění poslední vlny EET. Povinnost evidovat tržby tak přejde na veškeré zbývající části ekonomiky, ve kterých obchodníci přijímají hotové platby. Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým nově vznikne povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob – až ve výši 5 000 Kč. Novela se dotkne například řemeslníků, advokátů, kadeřníků, účetních, taxikářů nebo lékařů.

Drobní podnikatelé mohou díky novele evidovat tržby na papírových paragonech, které bude vydávat Finanční správa. Tento zvláštní režim evidence tržeb mohou využít drobní živnostníci, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají hotovostní příjmy do 600 tisíc Kč za rok. Více o novele zákona o evidenci tržeb se můžete dozvědět v online školení EET – Elektronická evidence tržeb 2020.