Daňové přiznání je tu! Víte vše o změnách v daních z příjmů?

Období, kdy se podává daňové přiznání se někdy pro účetní a daňové poradce stává doslova noční můrou. Navíc opakované novelizace zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů nikomu na klidu nepřidávají. Jaké novinky by vám neměly uniknout? Jaké změny ovlivní podobu daně za rok 2017? Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější změny ze školení Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 (Ing. Christian Žmolík) a Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (Ing. Lenka Kruntorádová, MBA).

Změny spojené s daní z příjmů právnických osob

Zejména díky novele zákona o daních z příjmů, která vstoupila v platnost 1.7.2017 si budete muset u zpracování daňového přiznání za zdaňovací období 2017, dát pozor na pár změn.

  • Upřesnění režimu finančního leasingu

Od 1.7.2017 došlo k úpravě definice finančního leasingu – a od poloviny roku je předmětem finančního leasingu pouze hmotný majetek odpisovaný. Z finančního leasingu tak budou vyloučené smlouvy podepsané od začátku července na nehmotný a neodpisovaný majetek. A pokud má být finanční leasing v rámci zaplacených splátek daňově uznatelný, musí být leasingová smlouva ukončena ještě před uplynutím minimální doby leasingu.

  • Změna v odpisu hmotného majetku při zvýšení spoluvlastnického podílu

Podle nového ustanovení v § 30c ZDP je již jasně dáno, jak odpisovat spoluvlastnické podíly po fúzi majetku pod jednu firmu. Firmy využívaly různé možnosti odpisů, ale na základě novely došlo ke sjednocení. Nyní vypadá jediný správný postup takto: Firma, u které se zvyšuje spoluvlastnický podíl, navýší u svého podílu vstupní cenu o nově získané podíly a pokračuje dále v odpisování rovnoměrným způsobem z nové ceny.

  • Odpisování nehmotného majetku

I v případě nehmotného majetku došlo k podstatné změně – v době odpisování. Doby odpisování byly vedeny jako pevně dané, nově s nimi ale mohou poplatníci nakládat jako s minimální dobou odpisu. Poplatník tak může odepisovat nehmotný majetek po delší dobu, ale za předpokladu, že zachová stávající podmínky zakotvené v § 32a ZDP (zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů).

  • Novinky v odpisování technického zhodnocení

Novelou ZDP se rozšířil počet poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. A to o poplatníka, kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek – novinka se tedy bude týkat zejména podnájemníků. Podmínky jsou prakticky stejné jako v případě, že by technické zhodnocení prováděl nájemce.

Určitě vás budou zajímat i dotazy, které na školení k daní z příjmů právnických osob měli naši zákazníci. Pokud vás zajímá daňové přiznání spolku, podívejte se na tento článek. A je nájemné za kancelář v rodinném domě majitele společnosti daňově uznatelné?

Věříme, že se se všemi novinkami lehce sžijete. A než přejdete k novinkám v dani z příjmů fyzických osob, pusťte si část videozáznamu ze školení Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017.  

Najdete v něm užitečné informace z oblasti opravných položek k pohledávkám. Protože situaci, kdy pohledávky vaší firmy nebyly už delší dobu uhrazeny, jste už určitě zažili. Co musí splňovat pohledávka, aby k ní bylo možné vytvořit zákonné opravné položky? A do jaké výše a za jakých podmínek musíte vytvořit opravné položky, aby byly daňově uznatelné a mohly být uplatněny v daňovém přiznání?

  • Novinky spojené s paušálními výdaji

Uplatňuje-li poplatník výdaje paušálem může naposled za zdaňovací období 2017 využít vyšší výdajový paušál do 2 mil. Kč, ale bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů. Druhou možností pro zdaňovací období 2017 a zároveň novinkou v zákoně je využití nižšího limitu do 1 mil. Kč společně s těmito slevami na dani. V následujícím zdaňovacím období ovšem budou muset všichni pronajímatelé a podnikatelé využít už jen nižší výdajové paušály, ovšem bez dalších omezení. Pokud vás zajímá srovnání uplatnění paušálních výdajů podle dosavadního způsobu a s využitím novinek, které budou povinné až pro zdaňovací období 2018, podívejte se na video v tomto článku.

  • Změny v daňovém zvýhodnění od roku 2017

Díky novele zákona o daních z příjmů se od 1.7.2017 zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě z roční částky 17 004 Kč na 19 404 Kč. Na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč na 24 204 Kč za rok.

Zaměstnancům bylo vyšší daňové zvýhodnění poskytnuto poprvé u mezd za měsíc červenec. Za měsíce leden až červen pak zaměstnavatel zohlední vyšší částky daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, pokud si o něj zaměstnanec požádal. Ostatní poplatníci, kteří splňují podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě, uplatní vyšší úsporu na daňové povinnosti za celý rok 2017 v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.

Pozn. – Pro příjmy za rok 2018 stoupá daňové zvýhodnění i na první dítě (o 150 korun měsíčně na 15 204 korun ročně).

Spoustu užitečných informací se naši zákazníci dozví také z dotazů, na něž během školení lektor odpovídá. Víte třeba, kdy je potřeba podat daňové přiznání, když poplatník zemřel v roce 2017?  A jak zdanit prodej lékařské praxe, když lékař obdržel finanční vyrovnání za prodanou praxi až po jejím ukončení.