Darujeme vzdělání, darujeme lepší život

S blížícím se koncem roku a vánočními svátky jsme ve Videolektor.cz začali uskutečňovat náš dlouho zamýšlený plán. Chtěli jsme finančním darem podpořit vzdělávání v některé z rozvojových zemí. Právě přístup k jakémukoliv stupni vzdělání – pro nás tak samozřejmá věc, je v těchto oblastech jedním z hlavním problémů. A hlavní problém právě proto, že bez kvalitního vzdělání nemají lidé z rozvojových zemí často sebemenší naději na lepší život.

Přišlo nám přirozené podpořit onu startovací čáru, výchozí bod, od kterého vše začíná – vzdělání na úrovni prvního stupně základní školy. Naše volba padla na pomoc ve vzdělávacím centru Čalantika ve stejnojmenném slumu v bangladéšském hlavním městě Dháka, které provozuje organizace Adra.

 

vzdělávací centrum Čalantika

Díky podpoře českých dárců funguje toto centrum od roku 2013. V současnosti do něj dochází 80 dětí ve věku od 6 do 12 let. Třídy ve státních školách jsou často velmi přeplněné, učitelé se žákům nemohou věnovat a děti potřebují někoho, kdo jim pomůže učení dohnat – jejich rodiče jsou totiž často negramotní. Navíc chybí ve slumu státní školka, která je pro nástup do první třídy povinná. Placené předškolní vzdělávání si rodiče dovolit nemohou a spousta dětí na základní školu proto vůbec nenastoupí. 

Vzdělávací centrum Čalantika proto dětem nabízí bezplatně předškolní přípravu, školní pomůcky, doučování, díky kterému mohou děti pětiletou základní školu dokončit. Ale také výživné teplé jídlo, lékařskou péči a vzdělání v oblasti zdraví. Děti mohou navštěvovat volnočasové aktivity a každý rok se zúčastnit školní exkurze mimo slum.

vzdělávací centrum Čalantika

A není to jen o vzdělávání dětí! Ve vzdělávacím centru Čalantika pracují i s jejich rodiči. Právě zapojení celé rodiny, zejména maminek, má klíčový dopad na udržitelnost tohoto systému. Pokud jsou samy maminky zapojeny do vzdělávání, lépe si uvědomují hodnotu dalšího vzdělávání pro budoucnost svých dětí a podporují je po ukončení pětileté základní školy v dalším studiu. A díky dovednostním kurzům (např. kurz šití) mohou rodiče zlepšit svou pracovní kvalifikaci a zvýšit tak rodinný příjem.

Je toho mnoho, co vzdělávací centrum Čalantika dělá. Více se o celém projektu dozvíte na této adrese www.calantika.cz

Chtěli byste i vy podpořit správnou věc a ulehčit někomu vzdělání? Možností je spousta… A pokud vás zaujalo vzdělávací centrum Čalantika, ocení každý váš finanční dar. Vždyť víte, jak moc je vzdělání důležité.