DPH vedlejšího plnění fakturované společně s plněním hlavním

Dnešní videodotaz jsme pro vás připravili z webináře DPH pro začátečníky, který vedla daňová poradkyně a lektorka veřejných seminářů k zákonu o DPH Ing. Jana Ledvinková.  A nenechte se zmást! Webinář je přínosem i pro zkušené účetní… Připomenou si totiž některá základní ustanovení, na které se v praxi může zapomenout. Dotaz:

Přepravce FO plátce DPH fakturuje kromě přepravy i poplatky za nadměrný náklad (jedná se o správní poplatek 6 000 Kč, kde není DPH). Musí na faktuře odběrateli na tento poplatek DPH připočíst nebo může fakturovat bez DPH?

Odpověď: 

Vidíte, to jsou ty vedlejší náklady. Stejně jako u přepravců, když mají dálniční poplatky.  V každém případě záleží na té dohodě. Jestli odběratel chce vidět přesně, z čeho se skládá kalkulace té přepravní služby, můžete tam uvést tu hodnotu 6 000 Kč. Takže tam bude třeba hodnota přepravy 10 000 Kč, pod tím bude 6 000 Kč ten poplatek, sečtu a na těch 16 000 Kč dám DPH. Čili je to vedlejší náklad k tomu plnění hlavnímu. Abyste mohli tu přepravu uskutečnit, tak musíte ten poplatek, ten nadměrný náklad, zaplatit. Je to vedlejší plnění k plnění hlavnímu a nese stejný daňový osud jako to plnění hlavní.