Elektronická identifikace: eObčanka v rámci veřejné sféry

Správná identifikace jednající osoby je při elektronické komunikaci stěžejní. V rámci elektronické identifikace je ovšem důležité použít takový nástroj, u kterého lze jednoznačně ověřit, že patří výlučně dané osobě a nikomu jinému. Pro potřeby a praxi účetních a daňových poradců je ideálním způsobem identifikace eObčanka.  

Pro komunikaci s veřejnou správou je možné zvolit z několika úrovní identifikace podle zabezpečení. Odborník na digitalizaci účetnictví Milan Vodička ve školení Digitální svět účetnictví a daní doporučuje vytvořit takový způsob identifikace, který můžete použít na všech úrovních komunikace se státní správou – eObčanku.

Svou elektronickou identitu si fyzická osoba může zařídit také skrz vládní portál eIdentita.cz (Národní bod pro identifikaci a autentizaci – NIA), kde si založí NIA ID. Jedná se rovněž o nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.  NIA ID je tvořeno uživatelským jménem a heslem, které si zvolíte, doplněné zadáním jednorázově vygenerovaného SMS kódu, který přijde na váš mobilní telefon. V rámci některých systému, ale není identifikace skrz NIA dostatečná a je třeba využít prostředek s vyšším zabezpečením elektronické identifikace. Občanský průkaz je prostředkem pro elektronickou identifikaci s vysokou úrovní záruky, jak je definuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS). Vysoká úroveň záruky je nejvyšší a nejbezpečnější kategorií identifikačního prostředku, kterou eIDAS definuje.

Jak si zařídit eObčanku?

Občanský průkaz s čipem (eObčanka) se začal vydávat 1. července 2018. Pokud se rozhodnete využívat jej k elektronické identifikaci je nutné čip na úřadu aktivovat buď rovnou při převzetí dokladu, nebo později na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Abyste se přes eObčanku mohli online přihlašovat do systému veřejné správy musíte:

  1. Aktivovat identifikační funkci čipu zadáním přístupových kódů k identifikačnímu certifikátu.  Je potřeba si zvolit dva číselné (4-10 číslic) bezpečnostní kódy – IOK – identifikační bezpečnostní kód a DOK – deblokační osobní kód.
  2. Pořídit si čtečku čipových karet a připojit ji k PC či mobilnímu telefonu (pokud ji zařízení v sobě již neobsahuje).
  3. Nainstalovat si aplikaci eObčanka na váš počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu. 

Občanka s aktivovaným čipem funguje jako identifikační nástroj ke vzdálenému prokázání totožnosti pro přihlašování k online službám veřejné správy. Prostřednictvím NIA je možné zajistit si po zabezpečeném přihlášení přístup do webových aplikací orgánů veřejné správy a územních samospráv. Celý proces identifikace probíhá výhradně elektronicky, přes internet – přesný postup naleznete ZDE.

Zároveň může sloužit jako nosič kryptografických klíčů a kvalifikovaných certifikátů pro vytváření elektronických podpisů nebo autentizačních certifikátů.

Kdy využiju eObčanku?

Pro maximální využití všech dostupných služeb veřejné správy je nutné, aby fyzická osoba měla zřízenou kromě eObčanky také datovou schránku. Bez ní nejsou některé služby dostupné. Prostřednictvím eObčanky je možné dodat doklady elektronickou podatelnou orgánům Finanční správy. Dále eObčanku použijete při přístupu na portál eRecept, ePortál ČSSZ nebo na Portál občana. Kompletní seznam služeb, do kterých se můžete na základě aktivované eObčanky přihlásit najdete zde.