Zaměstnanec a ošetřovné – jak postupovat?

Nařízení vlády související s uzavřením základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol velkou měrou ovlivnilo život rodičů. Ti nyní využívají jednu z dávek nemocenského pojištění – tzv. ošetřovné. !Pravidelně tento článek aktualizuje v souvislosti s vládními opatřeními proti dopadům pandemie Covid-19!

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí do věku 10 let. Počátek běhu podpůrčí doby si určí individuálně sám rodič po uzavření školy, poté ale podpůrčí dobu již nelze přerušit. Podle zákona lze ošetřovné čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (rodiče se mohou jednou v ošetřování vystřídat), samoživitelé mají nárok na 16 dní. V souvislostí s pandemií Covid-19 se ale podmínky pro získání této dávky nemocenského pojištění mění a upravují. Více informací níže.


POZOR!

Vzhledem k současné situaci schválila vláda samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření do doby, kdy tato mimořádná situace pomine. Ošetřovné bude nově vypláceno i po zákonem stanovených 9 dnech – po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nově je program rozšířen také na děti do 13 let. A ošetřovné bude vypláceno i zpětně!

Vláda nyní schválila navýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu zaměstnanců místo dosavadních 60 %, a to zpětně od 1. dubna. Nárok na vyšší ošetřovné tak mají rodiče, kteří v období od 1. dubna do 30. června 2020 budou pečovat o děti kvůli celoplošnému uzavření škol. Nárok na ošetřovné budou mít i rodiče, kteří po otevření škol a školek nemohou své dítě do zařízení umístit – např. ze zdravotních důvodů, dítě žije ve společné domácnosti s někým, kdo spadá do rizikové skupiny.

Při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby vzniká také nárok na ošetřovné a to bez věkového omezení hendikepované osoby. Ošetřovné tak mohou čerpat i rodiče dospělých osob, pokud splňují tyto podmínky: minimálně 1. stupeň postižení ošetřované osoby a nemožnost čerpat sociální služby (například pečovatelské služby).


ČSSZ připravila na svých stránkách přehledný a praktický postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení.

Nárok na ošetřovné je nutné uplatnit tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Rodiče kvůli žádosti o tuto dávku nemusí chodit do dané školy osobně – to v nastalé situaci vláda striktně nedoporučuje. Vyplněný formulář jim škola zašle elektronicky, ten pak rodičům poslouží jako omluvenka z práce (doklad o překážce v práci).

Vzorově vyplněný tiskopis naleznou rodiče ZDE. Vyplněný tiskopis předá rodič elektronicky  svému zaměstnavateli (pokud rodič nemá elektronický podpis, postačí tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat nebo vyfotit a zaslat).

Jak má postupovat zaměstnavatel?

Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá zaměstnavatel spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ. Opět využije elektronickou možnost dodání na OSSZ – tedy s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Dávku poté vyplácí příslušná OSSZ (podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Průměrný denní příjem se poté ještě upravuje pomocí tří redukčních hranic (díky nim vzniká redukovaný denní vyměřovací základ). Výše ošetřovného odpovídá 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den (od prvního dne).

Ošetřovné i pro OSVČ

Vláda v rámci mimořádné situace rozhodla o vyplácení ošetřovného pro OSVČ v částce 424 Kč na den pro březen a 500 Kč na den od dubna. I v tomto případě bude ošetřovné vypláceno zpětně. OSVČ mohou o ošetřovné žádat od středy 1. dubna přímo prostřednictvím formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo také požaduje dokladu (potvrzení) o uzavření školského či jiného dětského zařízení nebo zařízení poskytující sociální služby (tedy stejně jako u zaměstnanců). Více o náhradách pro OSVČ v souvislosti s koronavirem najdete v dalším článku ZDE.