Intrastat a změny pro rok 2022

Od 1. ledna 2022 dojde v Intrastatu díky novému nařízení vlády č. 333/2021 Sb. k výrazným změnám v rámci vykazování a hlášení údajů o zboží. Změnami se na svém podzimním školení Intrastat 2022 zabýval také lektor Marek Reinoha, dlouholetý poradce pro oblast cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Nově vykazované údaje

Od ledna 2022 dojde k rozšíření okruhu údajů, které bude nutné vykázat v souvislosti s vývozem zboží do jiného státu Evropské unie. K dosavadním položkám budou zpravodajské jednotky nově vykazovat údaje o zemi původu vyváženého zboží a DIČ (nebo obdobné číslo), které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě EU. V případě přijetí zboží ovšem k žádným změnám nedochází.

Pokud by zboží bylo vyvezeno pro partnerský subjekt, který nemá přiděleno DIČ nebo obdobné číslo používané pro účely DPH, nebo zpravodajská jednotka toto číslo nezná, vyjádří se kódem QV123.

Změny se rovněž dotkly také kódů povahy transakce. Podrobné informace naleznete ZDE.

Vykazování a jeho zjednodušení

Možnost zjednodušeného vykazování umožňuje odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů. Zpravodajská jednotka tak ve výkazu Intrastatu vyplní a odešle jen typ věty ZH určený pro zjednodušené hlášení, směr pohybu zboží a referenční období. Prahy pro vykazování se novou právní úpravou nemění a zůstávají na částce 12 mil. Kč v obou směrech obchodu. Základní podmínkou pro použití zjednodušeného vykazování je dosáhnout částky ve výši 12 mil. Kč a zároveň nepřekročit celkovou hodnotu 20 mil. Kč ve směru dovozu či vývozu zboží z jiného členského státu Evropské unie. Současně zpravodajská jednotka nesmí obchodovat v předešlém roce ani v roce vykazování s komoditami uvedenými ve Sdělení Českého statistického úřadu o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování.

Zjednodušené hlášení

Díky zjednodušenému hlášení může zpravodajská jednotka vykazovat údaje Intrastatu jedenkrát za rok, a to bez uvedení jednotlivých údajů o zboží. Tuto novinku je možné využít, pokud celková hodnota zboží vyvezeného nebo dovezeného nepřesáhla výši 20 mil. Kč v současném ani předcházejícím roce. Použití zjednodušeného hlášení není nutné celnímu úřadu dokládat. V případě, že zpravodajská jednotka přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, nemusí již zpětně vykazovat údaje o konkrétním zboží.

Zjednodušené hlášení lze podat na začátku roku, a to ve lhůtě pro podání Výkazu za referenční období leden nebo v případě vzniku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu (dosažení prahu 12 mil. Kč) v průběhu kalendářního roku, a to v termínu pro podání Výkazu za referenční období, ve kterém došlo k dosažení částky 12 mil. Kč.

Zavedeny budou i další drobné změny, mezi které patří například navýšení limitu pro souhrnné vykazování malých zásilek z 200 na 400 EUR. Od 1. 1. 2022 dochází také k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách. Údaj o doplňkové měrné jednotce vyšší než číslo 1 se do Výkazu nově uvede matematicky zaokrouhleně na celá čísla.