Kdy můžete uplatnit paušální výdaj na dopravu?

Pokud si do nákladů započítáte paušální výdaj na dopravu, tedy náklady za pohonné hmoty a parkovné, můžete za rok uplatnit náklady až 60 000 Kč. Jak to funguje? Velmi jednoduše lze říct, že místo skutečných výdajů za provoz auta uplatníte za každý měsíc zákonem stanovenou částku. Další užitečné tipy související s problematikou automobilu v podnikání získáte díky online školení s RNDr. Ivanem Brychtou. Paušální výdaj na dopravu je totiž jednou z možností, jak uplatňovat výdaje související s použitím vozidla..

Paušální výdaj na dopravu je výhodný a jednoduchý způsob, jak uplatnit výdaje na použití auta. Definuje jej zákon o dani z příjmů a nemůže ho použít ten, kdo už využívá celkové paušální výdaje procentem z příjmů. Výše paušálního výdaje je až 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání. Poplatník musí využívat silniční motorové vozidlo (automobil, motocykl, nákladní automobil) k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Díky paušálu na vozidlo nemusí podnikatel skladovat doklady od benzínu a parkování, ani počítat cestovní náklady podle ujetých kilometrů.

Pravidla pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu

Vozidlo nesmí být přenecháno k užívání jiné osobě, a to ani na část měsíce. Toto pravidlo se samozřejmě nevztahuje na pracovní cesty. Dále je možné paušální výdaje uplatnit maximálně na 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá či nezahrnutá v obchodním majetku firmy nebo v nájmu. Paušální výdaje lze využít u vozidel, která používáme i pro soukromé účely, zůstane ale ve výši 4 000 Kč/měsíc. Takto paušál krátíme v těch měsících, kdy jsme vozidlo soukromě používali. Naopak v situaci, kdy má auto ve vlastnictví více osob, můžeme si paušál rozdělit tak, aby všichni dohromady uplatnili maximálně částku 5 000 Kč za měsíc.

Paušál nelze použít u vozidla bezplatně vypůjčeného a na úvěr, kdy věřitel využil zajišťovacího převodu práva, a firma je používá na základě smlouvy o výpůjčce. V případě, že firma vozidlo pořídila nebo naopak prodala, uplatní jen poměrnou část paušálu. Firma, která je plátcem DPH, si může při paušálu nárokovat odpočet DPH z pohonných hmot. Ale jen v tom případě, kdy vede knihu jízd a má daňové doklady o koupi PHM.

Veškerá pravidla při uplatnění paušálního výdaje na dopravu, detailně připomněl lektor RNDr. Ivan Brychta v online školení Problematika automobilu v podnikání.

Komu se vyplatí paušál na vozidlo?

Fyzické osoby, které podnikají a nevedou účetnictví ocení paušální výdaj na dopravu z toho důvodu, že nemusí prokazovat pro účely daně z příjmů skutečné použití vozidla (tedy evidovat účtenky za pohonné hmoty nebo vést evidenci pracovních cest). Použití paušálního výdaje na dopravu ovšem nelze kombinovat s cestovními náhradami, tedy se spotřebou pohonných hmot a opotřebením vozidla, což může být pro mnohé podnikatele nevýhodné. Do nákladů si podnikatel nemůže zahrnout ani hrazené parkovné při pracovní cestě. Naopak na dlouhodobé pronájmy parkovacích míst se toto omezení nevztahuje. Pokud má podnikatel zaplacené měsíční parkování v místě svých podnikatelských prostor, může je jako daňový výdaj uplatnit.