Koronavirus a vládní opatření pro podnikatele

Podnikatelé, kteří vzhledem k vládním opatřením souvisejících s pandemií COVID-19 přichází o podstatnou část příjmů, mohou využít podporu vlády. Výčet opatření najdete v našem článku.

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky a dohodáře

Tento bonus vyplácí Finanční správa. Podpora představuje 500 Kč denně. Oproti jarní verzi se ale vyplácí jen těm, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Nárok na bonus mají i dodavatelé těchto podnikatelů.

Další informace ke kompenzačnímu bonusu a formulář pro podání žádosti

Příjem žádostí:
6. bonusové období: do 16. 4. 2021

Nový kompenzační bonus

V rámci nového kompenzačního bonusu ministerstva financí mohou podnikatelé žádat za únor, březen a duben o 1 000 Kč za každý den uzavření provozovny.

Příjem žádostí:
1. bonusové období: 2. 3. 2021 – 3. 5. 2021
2. bonusové období: 2. 3. 2021 – 1. 6. 2021
3. bonusové období: 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 do jisté míry navazuje na předchozí právní úpravu. Za zásadní změny, které nová úprava přináší, lze považovat zejména změnu ve vymezení předmětu kompenzačního bonusu a s tím související rozšíření okruhu příjemců podpory, dále úpravu výše poskytované podpory či existenci možnosti vzniku nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví v případě osoby samostatně výdělečně činné či společníka společnosti s ručením omezeným, a to za příznivějších podmínek.

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

COVID 2021

Plošný program počítá s pomocí podnikatelům ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Je alternativou k programu COVID – Nepokryté náklady.

Příjem žádostí:
12. 4. 2021 – 31. 5. 2021

Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Informace k programu COVID 2021

COVID Nepokryté náklady

Plošný program má pomoci podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID – 2021.

Příjem žádostí:
19. 4. 2021 – 19. 7. 2021

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

Veškeré informace najdete na webu ministerstva průmyslu a obchodu

Ostatní dotační programy

Záruční program COVID III

Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ vznikl tento program, který zajišťuje podporu prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců. Záruční program COVID III byl připraven ve spolupráci s komerčními bankami. V rámci něj stát ručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem. Poskytování záruk je aktuálně nastaveno do 30. 6. 2024 nebo do vyčerpání alokace.

Více informací na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky

Další záruční program COVID Plus má za cíl zajistit exportérům potřebnou likviditu na financování provozu i investic v době koronaviru.

Antivirus

Program podpory zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů. Dne 22. února 2021 schválila vláda usnesením č. 186 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim Plus) do 30. dubna 2021. Současně došlo ke změně některých podmínek, za kterých jsou příspěvky poskytovány. Předmětem změn je např. výše podpory poskytované v rámci všech podpor. Navíc v případě příspěvků poskytovaných za měsíce březen a dále, lze příspěvek poskytnout pouze na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Výčet změn najdete ZDE.

Antivirus A znamená 80% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 39 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc. 
Antivirus B znamená 60% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 29 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.
Antivirus Plus znamená 100% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 50 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.

Veškeré informace k programu Antivirus

Daňové úlevy

  1. Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani – Pro letošní rok se termín přiznání k dani z nemovitostí a k silniční dani posouvá z 1. února na 1. dubna 2021, bez rizika sankcí z prodlení. Tento termín platí zároveň pro doplatek k dani silniční.
  2. Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů – Stejně jako v loňském roce i letos je možné přiznání podat až do 3. května 2021. Jestli přiznání odešlete elektronicky, můžete to udělat až do 1. června. 
  3. Prodloužení lhůty pro podání přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ – Přehledy pro ČSSZ se letos podávají do 30. června (zároveň ale musí být do tohoto dne doplaceno i pojistné), přehledy pro zdravotní pojišťovnu až do 2. srpna 2021.
  4. Zpětné uplatnění daňové ztráty – Více informací na v našem článku na blogu ZDE

Další podpora firem

Přerušení EET a odsunutí poslední vlny EET

Žádný podnikatel nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Evidence tržeb je nadále dobrovolná. Odklad evidence elektronických tržeb se týká nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly – jedná se například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna 1. května 2020.

Ošetřovné pro živnostníky

Při první vlně dostávaly OSVČ nejdříve 424 Kč za den, od dubna vláda schválila zvýšení částky na 500 Kč. Nyní mají živnostníci nárok na ošetřovné ve výši 400 Kč na den po celou dobu uzavření škol. Podporu lidé získají na dítě do deseti let. Žádosti bude stejně jako při první vlně podpory přijímat ministerstvo průmyslu a obchodu. O ošetřovné žádejte ZDE.

Příjem žádostí:
za únor 2021: 19. 3. 2021 – 19. 4. 2021