Stravenkový paušál – co znamená pro zaměstnance a zaměstnavatele?

Na základě schváleného daňového balíčku pro rok 2021 vstoupil mezi zaměstnanecké benefity další nástroj – stravenkový paušál. Kolik peněz díky němu mohou dostat zaměstnanci a jaké povinnosti z jeho zavedení plynou pro zaměstnavatele? Na základě online školení od lektorky Bc. Elen Vontorkové Roční zúčtování daně 2020 jsme pro Vás mohli připravit krátký přehled.

Stravenkový paušál nepředznamenal úplné vymizení papírových stravenek. Spíše doplnil dosavadní možnosti daňově zvýhodněného stravování. Zaměstnavateli poskytnul možnost, dát svým zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování.

Stravenkový paušál z pohledu zaměstnavatele

Zaměstnavatelům a podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami. Zároveň se jedná o obecně daňově uznatelný náklad v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP. Díky absenci placeného zprostředkovatele, papírování a poplatkům je stravenkový paušál výhodnější pro malé firmy či živnostníky s jedním nebo dvěma zaměstnanci. Sami zaměstnanci si nemohou zvolit, zda na stravenkový paušál přejdou či nikoliv. Toto musí zaměstnavatel uvést v kolektivní smlouvě nebo prostřednictvím vnitřního předpisu.

Zaměstnavatel si jako daňově uznatelný náklad může uplatnit až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácí zaměstnanec ze své čisté mzdy. Toto daňové zvýhodnění je stejné i u stravenkového paušálu, ale nově zaměstnavatel vyplatí oněch 55 % přímo svému zaměstnanci. Zbývajících peníze, které by šly z čisté mzdy například na stravenku o hodnotě 100 Kč (tedy částka 45 Kč) , už zaměstnanci zůstanou ve výplatě. V případě stravenkového paušálu je důležité nezapomenout na to, že za daný měsíc je možné příspěvek vyplatit pouze na základě skutečně odpracovaných směn. To je rozdíl oproti stravenkám, které jsou poskytovány na určité období dopředu.

Stejně jako u stravenek, tak i v případě stravenkového paušálu se maximální částka, kterou si zaměstnavatel může odečíst na daních za podporu stravování, vypočítává jako 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2021 se jedná o částku 108 Kč.

V online školení Roční zúčtování daně 2020 se lektorka Bc. Elen Vontorková věnovala i porovnání výhodnosti stravenky a stravenkového paušálu z pohledu nákladu pro zaměstnavatele. Pokud Vás toto téma zajímá víc, podívejte se na školení ZDE.

Z pohledu zaměstnance

Stravenkový paušál je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nevstupuje ani do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Dle vyjádření Ministerstva financí nemusí zaměstnanec dokládat, že peníze utratil za oběd v restauraci nebo nákup potravin.

Vzhledem k maximální částce, kterou si zaměstnavatel za podporu stravování může odečíst, může příspěvek na stravné za jednu směnu pro zaměstnance znamenat maximální částku 75,60 Kč. Například za 21 odpracovaných dnů v měsíci tak zaměstnanec může obdržet zhruba 1 500 Kč.

Stravenkový paušál nemůže být ze zákona předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které ji nahrazují jako odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle mzdy a jsou zároveň vyjmenovány v § 299 občanského soudního řádu. Stejně jako stravenka je i tento peněžitý příspěvek na stravování samostatným nenárokovým benefitem, který může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci nad rámec mzdy. Lidé v exekuci o něj tedy nemohou přijít.

Chcete vědět, jaké další zaměstnanecké benefity jsou pro zaměstnavatele nebo zaměstnance výhodné? Přečtěte si náš článek na ZDE.