Které zaměstnanecké benefity jsou daňově výhodné?

Zaměstnanecké benefity jsou v dnešní době běžnou součástí ohodnocení mnoha zaměstnanců. Pokud přemýšlíte, které z benefitů jsou pro vaši firmu i zaměstnance nejvýhodnější z pohledu daní, je tento článek přesně pro vás. Ne každý benefit je totiž daňově uznatelným nákladem a zároveň pro zaměstnance daňově osvobozeným příjmem. Pojďte se na to podívat blíž.

Zaměstnanecké benefity nemají žádnou souvislost s pracovním výkonem, na druhou stranu na benefity neexistuje žádný právní nárok, pouze zpracovaná kolektivní smlouva nebo individuální pracovní smlouva.

Do tabulky jsme pro vás připravili přehled několika zaměstnaneckých benefitů a rozdělili je podle jejich daňové optimalizace. Benefity je možné rozdělit do čtyř skupin podle výhodnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. Podrobný výklad k jednotlivým benefitům a jejich kompletní výčet je součástí online školení Daňově uznatelné náklady 2021.

Zaměstnanecký benefitDaňový náklad zaměstnavatele§Zdanitelný příjem zaměstnance§Součást vyměřovacího základu pro pojištění
Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištěníano§24 odst. 2 písm. j/5
ne (do limitu)§6 odst. 9 písm. p
ne (do limitu)
Stravování – provoz vlastního stravovacího zařízeníano (bez potravin)§24 odst. 2 písm. j/4, §25 odst. 1 písm. jne (bez limitu)§6 odst. 9 písm. bne (bez limitu)
Stravenkový paušálano (bez limitu)§24 odst. 2 písm. j/4ne (do limitu)§6 odst. 9 písm. bne (do limitu)
Stravování na pracovištine§24 odst. 2 písm. j/4, §25 odst. 1 písm. jne§6 odst. 9 písm. bne
Odborný rozvoj související s předmětem činnost zaměstnavateleano§24 odst. 2 písm. j/3,5ne§6 odst. 9 písm. ane
Odborný rozvoj nesouvisející s předmětem činnosti zaměstnavatelene§25 odst. 1 písm. h/2ano§6 odst. 3ano
Prodloužená dovolená, zdravotní dny volnaano§24/2/j/5ano§6 odst. 3ano
Prodej výrobků a služeb zaměstnancům za nižší než obvyklé cenyano§24 odst. 1. Nedodaní se dle § 23/7ano§6 odst. 3ano
Provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věkuano§24 odst. 2 písm. zsne§6 odst. 9 písm. dne
Příspěvek na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjektyano§24 odst. 2 písm. zsne§6 odst. 9 písm. dne
Příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochyne§25 odst. 1 písm. h/1ne§6 odst. 9/d/4ne
Sociální výpomoc do 500 tis. Kč v přímé souvislosti s překlenutím mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy atd.ne§6 odst. 9 písm. one§6 odst. 9 písm. one
Příspěvek na přechodné ubytování do výše 3 500 Kč měsíčněano§24 odst. 2 písm. j/5ne§6 odst. 9 písm. ine
Cestovní náhrady nad limit zákoníku práceano (kromě rozpočtové sféry je bez limitu, dle směrnice)§24 odst. 2/j/5ano§6 odst. 7 písm. aano
Nepeněžní dary nad 2 tis. Kč ročně a peněžní daryne§25 odst. 1 písm. tano§6 odst. 3ano

Veškeré zaměstnanecké benefity, které firmy poskytují, jsou vždy nepeněžního charakteru. Od roku 2021 došlo ale ke změně, protože vstoupil v platnost stravenkový paušál, který je již možné považovat za peněžní benefit.

Supervýhodný benefit – Mezi tyto benefity se řadí takové, které jsou pro zaměstnavatele daňovým nákladem a pro zaměstnance zároveň osvobozeným příjmem. Ušetří tedy obě strany.

Výhodný benefit – Jedná se o benefity, které jsou pro zaměstnavatele sice nedaňovým nákladem, nejčastěji podle § 25 odst. 1 písm. h), zároveň z nich ale neplatí sociální a zdravotní pojištění a pro zaměstnance jsou osvobozeny od daně.

Nevýhodný benefit – Pro zaměstnavatele se jedná o benefity, které jsou nedaňovým nákladem a zaměstnanec z nich zároveň musí odvádět daň a sociální a zdravotní pojištění.

Neutrální benefit – V případě těchto benefitů je režim zdanění jako u mzdy. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele, příjem ale podléhá zdanění na straně zaměstnance a odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Nárok na takový benefit je ovšem ve většině případů potřeba upravit ve vnitropodnikových předpisech nebo v pracovní smlouvě.