Můžete si pustit videozáznam ze školení DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018

Mezinárodní obchod bývá někdy pro firmy oříškem. Co problémy způsobuje? Zejména různé sazby DPH nebo pohyby kurzů měn. Kromě spolehlivého partnera, se kterým obchod uzavírají, si tak podniky musí dát pozor i na řadu administrativních náležitostí, které se s obchodem v rámci EU i mimo ni pojí.

Školení, které jsme na konci listopadu uspořádali ve spolupráci s JUDr. Svatoplukem Galočíkem, by jeho posluchačům mělo odpověď na otázky o současném stavu oblasti DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. A to i v návaznosti na nová ustanovení platná od 1.7.2017.

A na co konkrétně lektor během školení DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 upozornil? Třeba na to, že novela zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2017 rozšířila nadpis a tím i obsah § 24a, kde je upraveno uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění jak u poskytnutých služeb, tak u dodání zboží, obojí s místem plnění mimo tuzemsko. U dodání zboží se tato úprava vztahuje na dodání zboží s instalací nebo s montáží a dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Je-li před uskutečněním plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat toto plnění i z částky z této úplaty, pokud je plnění známo dostatečně určitě. Plnění je dostatečně určitě známo, jestliže jsou známy údaje o zboží nebo o poskytnuté službě, sazba daně a místo plnění.

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.  Celé video je ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-tretimi-zememi-v-roce-2018

Velkou část školení věnoval lektor JUDr. Svatopluk Galočík i dotazům od účastníků školení. V jednom z nich lektor osvětlil situaci, při které dochází k nákupu zboží v Polsku, to je fakturované do České republiky, ale z Polska je okamžitě přepraveno do Emirátů, kde je určeno k dalšímu prodeji. To, co účastníka školení zajímalo byla samozřejmě otázka DPH – Bude se muset registrovat k dani v Polsku a polská strana mu bude DPH účtovat? V případě, že je faktura vystavená na českého plátce a polská strana sama zařídí vývoz do Emirátů, bude faktura do ČR bez daně. Povinnost přiznat daň nevzniká, protože česká firma nevyváží zboží zakoupené v Polsku, pouze na ní jde účetní doklad.

 

Videozáznam ze školení najdete ve vašem předplatném.

A pokud vás celé čtyřhodinové školení zajímá, chcete mít přístup ke všem materiálům k němu dodaným a znát dotazy, na které lektor odpovídal, ale nejste náš předplatitel, školení si  můžete koupit zde.