Mzdy v roce 2021 – nejčastější dotazy

Velký prostor na online školeních od Videolektora dostávají dotazy od účastníků. Jaká témata spojená s problematikou mezd v roce 2021 zajímají účetní nejvíc? Stručný přehled dotazů ze školení Mzdové výpočty v roce 2021 jsme pro vás připravili v tomto článku. Jejich kompletní výčet najdete v sekci Poradna po přihlášení do předplatného. Seznamte se i vy s problematikou výpočtů mezd, platu a odměn z dohody o provedení práce a pracovní činnosti a to podle poslední legislativní úpravy – díky videozáznamu, dotazům nebo vytištěným materiálům. Možností je mnoho.

1.Nárok na dovolenou

Zaměstnanec odpracoval v lednu 2021 17 dnů – od 27. 1. do 11. 6. byl nemocen, 14. 6. odpracoval jeden den a od 15. 6. je opět na DPN. Dle jeho vyjádření po ukončení DPN chce skončit pracovní poměr dohodou (ze zdravotních důvodů). Vznikl mu v roce 2021 nějaký nárok na dovolenou?

Odpověď: Na základě uvedených dní bude postup takovýto:
– odpracoval 17 dní = 3 plné týdny v lednu,
– odpracoval 1 den v červnu,
– následně už neodpracuje nic.
Protože neodpracoval 12 týdnů, tak se mu od nároku nepočítá náhradní doba za dobu nemoci – viz § 216, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

Protože neodpracoval 4 pracovní týdny, nenáleží mu žádná dovolená – viz § 213, odst. 3 Zákoníku práce.

2. Zaručená mzda

Máme měsíční odměňování zaměstnanců na základě zařazení do 3. skupiny prací. Zaručená mzda 18 500 Kč, ale když má měsíc třeba 176 hodin, už nedodržíme zaručenou mzdu na hodinu 110,30 Kč (18 500 : 176 = 105,11). Musíme doplácet do 19 413 Kč?
Když bude mít měsíc 160 hodin, dostanou více na hodinu, to je v pořádku. Nebo na měsíční zaručenou mzdu nemá vliv počet hodin v měsíci? Každý měsíc dostanou 18 500 Kč?

Odpověď: Postupujete správně.  Zaměstnanec dostává 18 500 Kč. Máte stanovenou měsíční částku a tu splňujete. Pokud bystě měli sjednanou hodinovou sazbu, tak musíte držet sazbu 110,30 Kč / hod.

3. Stravenkový paušál

Společnost zaměstnává uklízečku ve vedlejším pracovním poměru – od pondělí do pátku, 4 hodiny denně (20 hodin týdně). Pracovní režim zaměstnanců v hlavním pracovním poměru je pondělí až pátek, 8 hodin denně (40 hodin týdně). Uklízečce vyplácí společnost po odpracování celé její směny (po 4 hodinách) stravenkový paušál ve výši 75,60 Kč. Postupuje správně? Stravné v jejím hlavním pracovním poměru neřešíme.

Odpověď: Ano, pokud je to takto nastaveno ve směrnicích společnosti, proč ne. Daňová uznatelnost je splněna díky ustanovení § 24, odst. 2 písm. j) bod 4 vyžaduje délku směny min. 3 hodiny.

4. Nevyčerpaná dovolená 2020

Do kdy je nutné, aby si zaměstnanci nejpozději vybrali dovolenou z roku 2020? Do konce roku 2021? Pak propadá, nebo se musí vyplatit? Čím dalším ještě argumentovat, než tím, že si zaměstnanci musí vybrat dovolenou v tom roce, za kterou ji mají stanovenou. Tvrdí, že nic nezakazuje si dovolenou převést do dalšího roku, když se tak domluví zaměstnanec se zaměstnavatelem.

Odpověď: Zde může nastat problém v § 217 zákoníku práce, kdy si zaměstnanec má zcela jasně čerpat svojí řádnou dovolenou v roce, ve kterém nárok na dovolenou zaměstnanci vznikl. Pokud se tak nestane má zaměstnavatel právo zaměstnanci nástup na dovolenou přímo i určit. Znamená to, že ano lze se dohodnout mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na převodu části nevyčerpané dovolené, do dalšího následujícího roku tj. 2021, ale určitě ne, tak, aby byla uzavřena dohoda o převodu celé nevyčerpané dovolené z roku 2020 do roku 2021. Takovýto postup může být napadnutelný z pohledu kontrolního orgánu, kdy nelze donekonečna převádět dovolenou z roku do roku.

5. Čerpání dovolené při přechodu na rodičovskou dovolenou

Zaměstnankyně je od 1. 2. 2021 na mateřské dovolené po ukončení si nechce vybrat řádnou dovolenou a nastoupit rovnou na rodičovskou dovolenou. Lze to takto udělat a dovolenou čerpat až po návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené? Bude se dovolená krátit?

Odpověď: Pokud si žena po skončení mateřské dovolené nepožádá bezprostředně o svojí řádnou dovolenou, stanovíte jí nárok na dovolenou za daný kalendářní rok, ve kterém si vyčerpala mateřskou dovolenou a tuto dovolenou jí poskytnete až po skončení rodičovské dovolené. Takovýto postup je pro ženu nevýhodný, neboť pokud by si požádala o svojí dovolenou bezprostředně po skončení své mateřské dovolené čerpala by klasicky svojí nárokovou dovolenou za dobu mateřské dovolené, která se považuje jako doba odpracovaná a ještě k tomuto nároku by se započetl ještě dvacetinásobek týdenní pracovní doby čerpání rodičovské dovolené. Paralelní čerpání rodičovské dovolené s čerpáním dovolené není na závadu, ale samozřejmě jen za předpokladu, že si o svoji dovolenou požádá bezprostředně po skončení mateřské dovolené.

6. Neplacené volno

Zaměstnanec má ještě k dispozici placenou dovolenou. Může zároveň čerpat také neplacené volno např. na příkaz soudu (svědčí jako svědek u soudu, účastní se výpovědi na PČR), nebo den neplaceného volna na přestěhování, a nebo musí čerpat placenou dovolenou?

Odpověď: V případě, že má zaměstnanec dovolenou a v průběhu daného období kalendářního roku u zaměstnance vzniknou překážky v práci, které zde uvádíte, není povinen si čerpat svojí zákonnou dovolenou. Jedná se buď o překážky v práci z důvodu výkonu občanské povinnosti viz. § 202 Zákoníku práce – svědek u soudu, výslech svědka u policie ČR apod., nebo se bude jednat o překážky v práci podle Nařízení vlády 590/2006 Sb., tj ostatní osobní překážky v práci na straně zaměstnance (například vámi uváděné stěhování zaměstnance). Znamená to, že po tuto dobu překážek v práci zaměstnavatel zaměstnance uvolní na dobu nezbytně nutnou, aniž by si zaměstnanec musel čerpat svojí zákonnou dovolenou.