Změny v DPH od 1. 7. 2021 – stručný přehled na blogu

Dlouho připravovaná novela zákona o DPH se dotýká zejména prodejců, kteří zprostředkovávají prodej zboží koncovým spotřebitelům (e-shopy), využívají digitální platformy (Ebay nebo Amazon) nebo dovozců zboží z třetích zemí. Změny v DPH od 1. 7. 2021 jsme pro vás přehledně připravili v tomto článku.

Změny v zasílání zboží

Bude nutné připravit se na změny související se zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Díky novele bude termín zasílání zboží nahrazen pojmem prodej zboží na dálku. Zároveň se mění pravidla pro určení, ve kterém členském státě dodavatel zdaní zaslané zboží.

Před termínem 1. 7. 2021 podléhalo zboží DPH v zemi, kde se nacházelo po ukončení přepravy nebo odeslání. Od července končí limit pro zdanění 35 000 nebo 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku. Nadále se tak nebude uplatňovat limit pro každý členský stát zvlášť. Toto opatření se mimo zboží vztahuje i na tzv. TBE služby (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).

> 10 000 EUR

DPH od 1. 7. 2021 bude podléhat prodej zboží nebo poskytnutí TBE služeb v tom členském státě EU, kde po ukončení jeho odeslání nebo přepravy bude limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

< 10 000 EUR

V opačném případě dojde ke zdanění zboží v členském státě, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží. U poskytnutí služeb bude DPH navázáno na členský stát, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu.

POZOR! Novela zákona se dotkne i osob, které nejsou registrovány jako plátci DPH v České republice a prodávají zboží koncovým spotřebitelům v tuzemsku i do členských států EU. Nyní musí sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Změnám v DPH od 1. 7. 2021 se velmi podrobně věnoval i lektor Ing. Zdeněk Kuneš na online školení Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021. Seznamte se i vy se změnami v základních pojmech, registraci – identifikované osoby, místě plnění při dodání zboží, dodání zboží uskutečněné provozovatelem elektronického rozhraní, uskutečnění zdanitelného plnění, změnami pravidel pro vystavování daňových dokladů či vedení evidencí.

Zrušení osvobození od DPH u zboží do 22 EUR

Novela zákona ruší od 1. 7. 2021 osvobození od DPH u dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR. Veškerý dovoz ze třetích zemí (USA, Čína nebo Rusko) bude podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterého se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci. Zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 150 EUR zůstává i nadále osvobozeno od cla.

Pro příjemce zboží, kteří nejsou plátci DPH existuje několik možností, jak DPH z dovezeného zboží odvézt:

  • DPH odvádí příjemce zboží přímo celnímu úřadu.
  • Od koncového příjemce vybere DPH osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu (poštovní nebo přepravní společnost) a odvede ji namísto příjemce celnímu úřadu.
  • DPH namísto příjemce zboží odvede osoba registrovaná do dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní.

Plátci DPH, kteří dováží zboží ze třetí země, od 1. 7. 2021 přiznávají a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu (u všech zásilek) v rámci daňového přiznání. Při splnění zákonných podmínek si zároveň mohou uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží.

Prodej zboží přes e-shop (provozovatelé elektronického rozhraní)

Změny v DPH od 1. 7. 2021 se dotknou také přímo provozovatelů digitálních platforem (elektronických rozhraní), kteří usnadňují dodání zboží na území EU mezi zahraniční osobou (osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU – může jím být dodavatel z USA nebo z Číny) a koncovým spotřebitelem. Podle novely je provozovatelem elektronického rozhraní osoba, která provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a kde dochází ke spojení těchto dodavatelů zboží s koncovým zákazníkem vedoucímu k dodání zboží.

Od 1. 7. 2021 může provozovatel elektronického rozhraní využít pro odvod DPH u dodání zboží zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) v rámci režimu EU. Ten upravuje podmínky pro prodej zboží a služeb v rámci EU i mimo EU. Nadále totiž postačí registrace k DPH pouze v jednom státě. Registrace do OSS je možná od počátku dubna 2021.