Náhrada mzdy při nemoci: 7 příkladů výpočtu

V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenská od 15. kalendářního dne. Během prvních dvou týdnů vyplácí náhradu mzdy zaměstnanci jeho zaměstnavatel. Od 1. 7. 2019 mají zaměstnanci navíc opět nárok na náhradu mzdy již od prvního dne nemoci. Jak správně určit výši náhrady mzdy si můžete vyzkoušet na našich modelových příkladech. Nejen příklady z praxe, ale také aktuality z této problematiky jsou součástí školení Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2022.

Náhrada mzdy náleží pouze za hodiny, které by zaměstnanec odpracoval, pokud by nebyl nemocný. Z náhrady mzdy se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a není zdaněná, jedná se tedy o osvobozený příjem. A co je důležité! Náhradu mzdy nemají všichni zaměstnanci stejnou, odvíjí se od jejich průměrného hrubého výdělku. Při výpočtu náhrady mzdy dochází k redukci podle redukčních hranic. V první redukční hranici se započítává 90 %, v druhé redukční hranici 60 %, ve třetí redukční hranici se redukuje na 30 %. Aktuálně jsou jednotlivé redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2020 v této výši:

  • první redukční hranice 203,35 Kč,
  • druhá redukční hranice 304,85 Kč,
  • třetí redukční hranice 609,70 Kč.

Na základě průměrného hodinového hrubého výdělku za daný kvartál určíme, pod kterou redukční hranici zaměstnanec spadá, abychom mohli vypočítat průměrný redukovaný hodinový výdělek. Hodinová náhrada mzdy poté činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Videolektor pro vás připravil několik modelových příkladů, v nichž se můžete seznámit s výpočtem náhrady mzdy za různých podmínek. Ve všech příkladech zaměstnavatel omlouvá zaměstnanci nepřítomnost z důvodu nemoci a zároveň řeší náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. Výše náhrady za dočasnou pracovní neschopnost se odvíjí od průměrného hodinového výměru, který se pro jednotlivé případy liší.

Pracovní neschopnost trvá od pondělí 13. 1. 2020 do konce ledna, zaměstnavatel řeší pouze prvních 14 dní (od 13. 1. do 26. 1.). Další dny bude mít zaměstnanec nárok na nemocenské dávky ze strany okresní správy sociálního zabezpečení. Jaká bude náhrady mzdy v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti za leden 2020?

1) Zaměstnanec má rovnoměrně rozloženou pracovní dobu, TPD = 40 hodin, pracovní doba = pondělí až pátek, 8 hodin denně. Měsíční mzda = 30 000 Kč, PHV platný ve 1Q/2020 = 178,57 Kč.

Průměrný hodinový výměr je 178,57 Kč. Nacházíme se tedy v prvním pásmu do 203,35 Kč. Náhradu mzdy budeme řešit za 10 pracovních dní, tedy 80 hodin.

Výpočet: 

178,57 Kč x 0,90 = 160,71 Kč (redukovaný průměrný hodinový výdělek)

160,71 Kč x 0,60 = 96,43 Kč 

96,43 Kč x 80 hodin = 7 715 Kč (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost)


2) Zaměstnanec má rovnoměrně rozloženou pracovní dobu, TPD = 40 hodin, pracovní doba = pondělí až pátek, 8 hodin denně. Měsíční mzda = 45 000 Kč, PHV platný ve 1Q/2020 = 267,86 Kč. 

Průměrný hodinový výměr je 267,86 Kč. Nacházíme se tedy ve druhém pásmu do 286,13 Kč. Náhradu mzdy budeme řešit za 10 pracovních dní, tedy 80 hodin.

Výpočet: 

267,86 Kč – 203,35 Kč = 64,51 Kč

(64,51 Kč x 0,60) + (203,35 Kč x 0,9) = 328,87 Kč (redukovaný průměrný hodinový výdělek)

328,87 Kč x 0,60 = 197,32 Kč 

197,32 Kč x 80 hodin = 15 785 Kč (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost)


3) Zaměstnanec má rovnoměrně rozloženou pracovní dobu, TPD = 40 hodin, pracovní doba = pondělí až pátek, 8 hodin denně. Měsíční mzda = 60 000 Kč, PHV platný ve 1Q/2020 = 357,14 Kč.

Průměrný hodinový výměr je 357,14 Kč. Nacházíme se tedy ve třetím pásmu do 609,70 Kč. Náhradu mzdy budeme řešit za 10 pracovních dní, tedy 80 hodin.

Výpočet: 

357,14 Kč – 304,85 Kč = 52,29 x 0,3 = 15,69 Kč

15,69 Kč + ((304,85 Kč – 203,35 Kč) x 0,6) + (203,35 Kč x 0,9) = 365,86 Kč (redukovaný průměrný hodinový výdělek)

365,86 Kč x 0,6 = 219,52 Kč

219,52 Kč x 80 hodin = 17 562 Kč (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost)


4) Zaměstnanec má nerovnoměrně rozloženou pracovní dobu, TPD = 37,5 hodin, pracuje ve 12 hodinových směnách, nepřetržitý provoz, plný úvazek. Jeho hodinová sazba činí 160 Kč. PHV platný ve 1Q/2020 = 175,65 Kč. Na leden jsou naplánovány následující směny – 2,3,4,7,8,9,15,16,17,21,22,28,29.1.2020.

Je nutné zjistit, kolik zaměstnanec měl v období od 13. do 26.1. odpracovat směn. V tomto případě zaevidujeme překážku v práci po dobu 5 pracovních dní. Náhradu mzdy budeme řešit za 5 pracovních dní (12 hodinové směny), tedy 60 hodin.

Výpočet:

175,65 Kč x 0,90 = 158,09 Kč (redukovaný průměrný hodinový výdělek)

158,09 Kč x 0,60 = 94,85 Kč 

94,85 Kč x 60 hodin = 5 691 Kč (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost)


5) Zaměstnanec má měsíční pružnou pracovní dobu shodnou s kalendářním měsícem. Pracovní dny jsou stanoveny na pondělí až pátek, TPD = 40 hodin. Měsíční mzda = 35 000 Kč, PHV platný ve 1Q/2020 = 208,33 Kč. Pevná pracovní doba zaměstnance je pondělí až pátek, od 9:00 do 13:00. Zbytek pracovní doby si volí zaměstnanec sám.

I v případě pružné pracovní doby má tento zaměstnanec pevnou pracovní dobu pondělí až pátek. Budeme tedy také v rámci náhrady mzdy počítat s 10 pracovními dny v rámci těch 14 kalendářních, tedy s 80 hodinami.

Výpočet:

208,33 Kč – 203,35 Kč = 4,98 Kč

(4,98 Kč x 0,60) + (203,35 Kč x 0,9) = 186,01 Kč (redukovaný průměrný hodinový výdělek)

186,01 Kč x 0,60 = 112,8 Kč 

112,8 Kč x 80 hodin = 9 024 Kč (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost)


6) Zaměstnanec pracuje na základě dohody o provedení práce. TPD není stanovena. Dle fiktivního harmonogramu směn, který je součástí dohody o provedení práce pracuje 1 hodinu denně (pondělí až pátek). Jeho hodinová sazba činí 150 Kč, což je zároveň jeho PHV platný pro 1Q/2020.

Aby měl zaměstnanec na DPP nárok na náhradu mzdy při dlouhodobé pracovní neschopnosti, musí být výše jeho hrubé odměny v daném měsíci alespoň 10 001 Kč. Předpokládejme, že v tomto případě je tato podmínka splněna. Za 10 kalendářních dnů, obdrží zaměstnanec náhradu mzdy za 10 hodin.

Výpočet:

150 Kč x 0,90 = 135 Kč (redukovaný průměrný hodinový výdělek)

135 Kč x 0,60 = 81 Kč 

81 Kč x 10 hodin = 810 Kč (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost)


7) Zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti. TPD = 20 hodin týdně. Pracuje 4 hodiny denně od pondělí do pátku. Jeho hodinová sazba činí 250 Kč, což je zároveň jeho PHV platný pro 1Q/2020.

Nejedná se o zaměstnání malého rozsahu, protože v DPČ má zaměstnanec stanoveny dny, kdy pracuje. Výše hrubé odměny bude tedy každý měsíc dosahovat určité částky alespoň 3 000 Kč, což je rozhodná částka pro odvod sociální pojištění. Předpokládejme, že v tomto případě je tato podmínka splněna. Za 10 kalendářních dnů, obdrží zaměstnanec náhradu mzdy za 40 hodin. 

Výpočet:

250 Kč – 203,35 Kč = 46,65 Kč

(46,65 Kč x 0,60) + (203,35 Kč x 0,9) = 211,01 Kč (redukovaný průměrný hodinový výdělek)

211,01 Kč x 0,60 = 199,81 Kč 

199,81 Kč x 40 hodin = 7 993 Kč (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost)

Nezapomeňte!

V případě, že by některý z prvních 14 kalendářních dnů dlouhodobé pracovní neschopnosti připadl na státní svátek, který by byl v běžný pracovní den, je nutné i zde vyplatit náhradu mzdy.