Nejčastější chyby v daňovém přiznání

Necelý měsíc zbývá k podání daňového přiznání fyzických osob za rok 2022 v papírové podobě – v pondělí 3. dubna. Termín pro elektronické podání je jen o měsíc delší – úterý 2. května. Podívejte se, čeho byste se měli vyvarovat a na co si dát pozor.

Správné uplatnění slev na dani

Při zpracování daňového přiznání je důležité věnovat pozornost uplatnění nároku na odčitatelné položky od základu daně a slev na dani, zda na ně má poplatník nárok, případně v jaké výši. Například se chybuje v případě školkovného, kdy poplatníci tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší. U slevy na vyživované dítě pak často dochází k uplatnění slevy na děti (dítě) souběžně oběma rodiči.

Chyby nastávají i při uplatnění zvýhodnění na manželku nebo manžela, a to z důvodu nezahrnutí některých příjmů (nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo mateřská dovolená).

U nezdanitelných částí základu daně dochází k jejich nárokování, i když ze zákona nárok nevzniká. Příkladem jsou úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení, které si chybně uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale např. k rekreaci nebo nájmu.


Zřizování datových schránek a podání přiznání v nesprávném formátu PDF

Od začátku roku jsou OSVČ a právnickým osobám zřizovány ze zákona datové schránky (těm, které datovou schránku dosud neměly). Podnikající fyzické osoby tak nyní povinnost podat daňové přiznání finančnímu úřadu elektronicky. Využít je možné ovšem nejen datovou schránku, ale také další možné způsoby autorizované elektronické komunikace na dálku. Využít je možné portál Moje daně.

Důležité je i zvolit správný formát. Elektronické přiznání musí být podáno v předepsaném formátu XML a nelze jej poslat jako PDF.


Chyby v žádosti o vrácení přeplatku

Vždy se nezapomeňte ujistit, v případě přeplatku na dani z příjmů, že bylo daňové přiznání podepsáno a vyplněno nejenom v prohlášení o uvedených údajích, ale také v části žádosti o vrácení přeplatku na samotném konci formuláře. Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání, tedy do 30 dnů, a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu.

Netýká se to ovšem případů, kdy finanční úřad zahájil kontrolní postup, ani v případě, kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.