Zaměstnáváte Ukrajince? Máte novou povinnost

Na začátku dubna přibyla zaměstnavatelům nová ohlašovací povinnost – na OSSZ je nyní nutné nahlásit i osoby s dočasnou ochranou, u kterých nevznikla účast na nemocenském pojištění. 

V důsledku novelizace zákona 66/2022 Sb. musí zaměstnavatelé, u nichž pracují cizinci využívající dočasnou ochranu, přihlašovat i ty zaměstnance v pracovním poměru nebo činné na základě dohody o pracovní činnosti, jejichž zaměstnání je podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnáním malého rozsahu. Povinnost přihlašovat se pak vztahuje i na cizince požívající dočasné ochrany zaměstnané na základě dohody o provedení práce.

Tímto krokem si vláda zajistí větší kontrolu nad tím, kde se Ukrajinci s dočasnou ochranou pohybují. A také to, zda a kde jsou zaměstnáni.

Zaměstnání malého rozsahu – zaměstnání, u kterého není splněna podmínka sjednaného příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč za měsíc. Zaměstnanec v měsících, kdy příjmu nedosáhl, není pojištěn.

Lhůty a formuláře

Novela vstoupila v platnost 1. dubna 2023 a od tohoto dne je nutné zaměstnance s dočasnou ochranou v nepojištěných pracovněprávních vztazích nahlašovat a následně evidovat stejným způsobem jako pracovníky, kterým vznikla účast na pojištění. Zaměstnavatelé k tomu použijí standardní formulář „oznámení o nástupu do zaměstnání“. Lhůta pro podání je 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání.

Nová ohlašovací povinnost platí i pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají pouze nepojištěné osoby. Dříve registraci u ČSSZ nepotřebovali, nyní se musí se přihlásit do evidence zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnance s dočasnou ochranou. A to do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Přihlášení by se jich netýkala pouze v tom případě, kdy pracovněprávní vztah všech zaměstnanců, kteří jsou výše uvedenými zaměstnanci s dočasnou ochranou, skončí do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy novela nabyla účinnosti.

Co se stávajícími zaměstnanci?

Zaměstnavatelé, u kterých již výše zmínění zaměstnanci pracovali před 1. dubnem a jejich činnost byla pro zaměstnavatele nepojištěná (tzn. nebyl dosud zaměstnanec přihlášen), musí nyní ve stanovené lhůtě jejich nástup oznámit. A to do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti novely. Povinnost pro zaměstnavatele neplatí pouze v případě, že tento pracovněprávní vztah skončí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona.

Chtěli byste mít ty nejnovější informace z oblasti mezd a personalistiky? Podívejte se na školení Zaměstnávání občanů EU a cizinců s lektorem Zdeňkem Křížkem nebo další téma, které pro Videolektora připravil – Komplexní mzdové výpočty 2023. A pokud se potýkáte s problematickým nebo neschopným zaměstnancem a chcete se vyhnout rizikům soudního sporu v případě jeho propuštění, máme pro vás zajímavé téma ZDE.