Nespolehlivých plátců DPH stále přibývá

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?


Změny u daně z příjmů a DPH vstoupí postupně během roku v platnost

Daňový balíček, jehož součástí jsou změny v dani z příjmů i DPH, vstoupí s největší pravděpodobností v platnost v první polovině letošního roku. Účinnost jednotlivých novinek, které obsahuje, je však rozdílná.

  • Limity pro výdajové paušály

Zvýšené limity pro výdajové paušály bude možné použít už pro zdaňovací období 2019. Tedy v roce, kdy daňový balíček vejde v platnost.

  • Sjednocení limitu pro srážkovou daň

V následujícím měsíci po účinnosti novely dojde ke sjednocení limitu ostatních příjmů pro srážkovou daň – stejně jako tomu je u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění.

  • Hybridní nesoulady

Novinka v podobě pravidel u řešení hybridních nesouladů se nepoužije na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.

  • Zdanění při odchodu

Ustanovení, které řeší přemístění majetku bez změny vlastnictví, nebude možno použít na zdaňovací období započatá před začátkem roku 2020.


Nespolehlivých plátců DPH stále přibývá

O 40 % se za loňský rok zvedl seznam firem, které nespolehlivě odvádí DPH. Za nárůstem tohoto seznamu stojí zejména nespolehlivé osoby, jejichž počet neustále narůstá. A vývoj aktuálních dat nenasvědčuje tomu, že by počet nespolehlivých firem měl stagnovat či dokonce klesat.

Nejsilnější právní formou v podnikání jsou živnostníci, ovšem výrazně více nespolehlivých plátců je mezi společnostmi s ručením omezeným. V současnosti je v  České republice cca 16 707 firem, které řadíme mezi nespolehlivé plátce DPH a mohou své obchodní partnery přivést do problémů, pokud neodvedou daň z přidané hodnoty.


Způsobí novela větší využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj?

Nepřímá podpora na výzkum a vývoj pomocí daňových úlev funguje již 14 let. Postupně ovšem docházelo napříč podniky ke stále větším obavám směrem k posuzování daňových odpočtů finanční správou. Vláda, která má zájem na využívání této nepřímé podpory, proto vyslala podnět k legislativnímu řešení. To má podpořit výzkum v podnicích a zároveň bránit zneužívání odpočtů.

Podmínky pro podporu na výzkum a vývoj by se mohly zlepšit po přijetí novely zákona o dani z příjmů. Projektová dokumentace by měla být zpracovaná nejpozději k datu podání daňového přiznání, ve kterém podniky poprvé vykážou nárok na uplatnění odpočtu. A i po jejím odevzdáním by mělo být možné v ní provádět změny. Návrh novely obsahuje také další drobné úpravy.