Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2019

Osoby samostatně výdělečně činné sáhnou při placení minimálních záloh na zdravotním pojištění opět hlouběji do kapsy. V jaké výši odvede v roce 2019 zdravotní pojištění OSVČ při výkonu hlavní nebo vedlejší pracovní činnosti? To se dozvíte, když budete pokračovat ve čtení nebo si můžete pustit online kurz Zdravotní pojištění 2019 s lektorem Ing. Antonínem Daňkem. 

Osoba samostatně výdělečně činná při výkonu hlavní výdělečné musí platit alespoň minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění. Její sazba se ovšem, zejména v posledních dvou letech, díky růstu průměrné mzdy výrazně zvyšuje.  Minimální záloha na zdravotní pojištění představuje 13,5 % z poloviny průměrné mzdy. Ta je pro rok 2019 stanovena na 32 699 Kč a výpočet zdravotního pojištění OSVČ je tak jednoduchý.

Výše sazby minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2019 je 2 208 Kč. 

Ve srovnání z loňským rokem se jedná o zvýšení o 184 Kč. V roce 2012 byla přitom sazba minimální měsíční zálohy 1 697 Kč. V dalších letech ovšem výrazně rostla. Maximální měsíční zálohy se u zdravotního pojištění nestanovují, jelikož se nijak neurčuje maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění OSVČ se platí do osmého kalendářního dne v následujícím měsíci. První platbu v novém roce 2019 je tak nutné uhradit do pátku 8.2.2019.

Jiné podmínky pro platbu mají osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají vedlejší samostatnou činnost protože není důležité, aby dodržely výši minimálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění hradí jednorázově na základě dosaženého hrubého zisku. Pokud by měl živnostník roční hrubý zisk 80 000 Kč, zaplatil by po odevzdání přehledu o příjmech za loňských rok v březnu 2019 zdravotní pojištění ve výši 5 400 Kč (80 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Další změny, novinky a praktické tipy z oblasti zdravotního pojištění se dozvíte na online kurzu Zdravotní pojištění 2019 s lektorem Ing. Antonínem Daňkem.


Se zvýšením průměrné mzdy souvisí také zvýšení měsíční zálohy na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. V roce 2019 se minimální záloha zvýší o 199 Kč. Prozatím se jedná o největší meziroční nárůst. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2019 je tedy 2 388 Kč.


Začátkem roku došlo také ke změně ve výši minimální mzdy.

Přehled novinek najdete v tomto článku.