Nové podmínky pro oddlužení v roce 2019

Novelu insolvenčního zákona schválila Poslanecká sněmovna v lednu, v platnost vstoupí 1.7.2019. Oproti dosavadní právní úpravě je nová podoba insolvenčního zákona mnohem mírnější v otázce oddlužení. A protože se jedná o zásadní změny v podobě zákona, ani Videolektor.cz nemohl téma insolvencí opomenout. V kurzu Insolvenční řízení pro účetní 2019 můžete pomocí kapitol najít rychle ty informace, které právě potřebujete. 

Podle novely insolvenčního zákona budou fungovat dvě varianty oddlužení fyzických osob:

  1. v době do 3 let má dlužník povinnost uhradit 60 % z dlužné částky,
  2. v době do 5 let musí dlužník uhradit alespoň 30 % z dlužné částky.

Jaké další novinky v systému oddlužení fyzických osob nás čekají?

Dlužník již nemusí insolvenčnímu správci doložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Povinnost doložení soudu zůstává.

Změní se podmínka pro vstup do procesu oddlužení. Do insolvence může vstoupit dlužník, který prokáže, že je měsíčně schopen věřitelům uhradit alespoň stejnou částku, kterou má získat na odměně insolvenční správce.

  • 900 Kč měsíčně, pokud insolvenční správce není plátcem DPH + 900 Kč na umoření závazků věřitelům; celkem 1800 Kč.
  • 1089 Kč měsíčně, pokud insolvenční správce je plátcem DPH + 1089 Kč na umoření závazků věřitelům; celkem 2178 Kč

Příslušenství, úroky, pokuty nebo penále budou podle novely vnímány jako podřízené pohledávky.

Dlužníci už nebudou muset při vstupu do oddlužovacího procesu dokládat přílohy pro oddlužování, nebudou muset dokládat své závazky.

Mírnější pravidla pro důchodce i víc peněz pro dlužníky

Novela insolvenčního zákona platná od 1.7.2019 navíc znamená víc peněz pro dlužníky. Částka, nad kterou se dlužníkovi srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, bude zvýšena na dvojnásobek – na 19 286 Kč. V případě starobních nebo invalidních důchodců novela počítá s mírnějšími pravidly. Mohou pro oddlužení využít tříletou lhůtu, ale bez povinnosti splatit 60 % dlužné částky. A to v případě, že vynaloží veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů – jsou schopni platit každý měsíc alespoň stejnou částku, kterou má získat na odměně insolvenční správce.

Jak nová podoba oddlužení ovlivní zaměstnavatele?

Aby oddlužení bylo úspěšné, měl by dlužník vyvinout maximální úsilí pro úhradu dluhu a nesmí dojít k přerušení. V případě, že dlužník splatí v uvedené lhůtě menší částku než 30 %, i kdyby pro oddlužení udělal maximum, neznamená to, že dojde automaticky k oddlužení. Všechny případy bude individuálně posuzovat soud.

Podle nových a jednodušších podmínek se dá předpokládat, že do insolvence bude vstupovat více občanů. Novela tak ovlivní i zaměstnavatele, kteří mají povinnost deponovat exekuční srážky do okamžiku rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu oddlužení. Na druhou stranu je provádění insolvenčních srážek mnohem jednodušší než exekuční srážky. Podle novely už ale nebude oddlužení trvat automaticky 5 let a zaměstnavatel musí čekat na zprávu o splnění oddlužení od soudu. A již bylo zmíněno, že celý proces vůbec nemusí oddlužením skončit.

Změny v principu oddlužení u podnikatelů

Novela insolvenčního zákona přinese v případě podnikatelů hlavně sjednocení v postupu oddlužení. Dříve nebyl v zákoně ustanoven přesný způsob výpočtu srážek z příjmů podnikatelů. Záleželo na postupu soudu a přístupy se v jednotlivých případech rozcházely.

Novela tedy sjednotila způsob výpočtu srážek z příjmu podnikatelů v oddlužení. Vyhodnocovaným obdobím bude kalendářní rok. Základem bude rozdíl mezi skutečnými, respektive doloženými příjmy a výdaji. Podle něj bude dlužníkovi určena referenční srážka, kterou bude odvádět svým věřitelům. Ti s oddlužením ovšem mohou nesouhlasit, a to kdykoliv v průběhu – od zahájení insolvenčního řízení do okamžiku přihlášení své pohledávky.


Tématu insolvencí jsme se věnovali i v článku Insolvence – co znamená pro zaměstnance?