Přeprodej použitého zboží: Víte jak jej zdanit?

Na online kurzech Videolektor.cz oceňují naši zákazníci i možnost pokládat dotazy. Na kurzu Uplatňování DPH v praxi podrobně odpovídal lektor Ing. Zdeněk Kuneš také na dotaz týkající se tématu: přeprodej použitého zboží a následná návaznost na registraci a povinnosti směrem k DPH. 

Dotaz:

OSVČ nakupuje PC hry od koncových zákazníků a přeprodává je dalším zákazníkům (DPH platí jen z marže, kterou na té hře má). Jak je to ale s nákupem těchto her z Velké Británie (v rámci EU)? Může postupovat úplně stejně, když nákupy jsou vždy od fyzických osob, které nejsou plátci daně? Je k těmto nákupům potřeba nějaká další registrace v návaznosti na DPH?

A když se nyní rozhodne přeprodávat hry z ČR do zahraničí – na Slovensko (EU)? Je třeba se registrovat k dani na Slovensku a odvádět tam DPH z marže, nebo v rámci EU není legislativa reagující na přeprodej použitého zboží sjednocena?


Odpověď:

OSVČ nakupuje počítačové hry od koncových zákazníků, čili předpokládejme, že od osob nepovinných k dani. Pokud by ale ten koncový zákazník PC hry prodával pravidelně a měl z toho pravidelný příjem, tak by tou osobou povinnou k dani byl. V dotazu na přeprodej použitých věcí je ovšem uvedeno, že OSVČ nakupuje elektronicky poskytovanou službu (pod tuto kategorii PC hry spadají) od koncových zákazníků – předpokládejme tedy, že se skutečně jedná o osoby, které nejsou osobou povinnou k dani, z nákupu mu tedy neplyne žádná povinnost.

A jako OSVČ bude hry přeprodávat dalším koncovým zákazníkům – osobám, pro které nákup také není předmětem daně. Přeprodej použitého zboží bude probíhat podle § 10 odst.1 zákona o DPH a místo plnění bude v tom státě, kde ti občané, kteří si zboží zakoupili, mají bydliště. V případě, že by přeprodej použitého zboží fungoval směrem k osobám povinným k dani – PC hry by prodával firmě na Slovensko, do Německa, do Polska – místo plnění by bylo podle § 9 odst. 1 zákona o DPH.

Při přeprodeji na Slovensko koncovým zákazníkům se OSVČ bude registrovat k dani na Slovensku a daň bude odvádět z marže. Může využít také možnosti, kterou mu nabízí zákon o DPH – zvláštního režimu jednoho správního místa (MOOS). Pokud by měl příjem do 10 000 EUR, a v tomto případě se bude nejspíš opravdu jednat o malého podnikatele, bude koncovým zákazníkům vystavovat český doklad s českou daní, což by pro dotyčného podnikatele bylo nejjednodušší řešení.