Prominutí DPH za elektrickou energii v kostce

Na konci října rozhodla vláda o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty na energie. V období od 1. 11. do 31. 12. 2021 tak dojde k prominutí DPH při dodání plynu a elektřiny, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Ministerstvo financí tak učinilo na základě prudkého nárůstu cen těchto komodit na světových trzích. 

Koho se prominutí DPH týká?

V rámci mimořádného rozhodnutí není nijak omezen okruh osob, kterých se prominutí DPH týká. Daň tedy bude prominuta u dodávek plynu a elektřiny u samotných distributorů energií, a také u následných dodavatelů a subdodavatelů – ať už se jedná o plátce nebo neplátce DPH.

Možná úspora čeká na neplátce daně, tedy domácnosti jako koncové spotřebitele. A také další neplátce – malé podnikatele, živnostníky nebo neziskové organizace. Samotná výše úspory je však dosti problematická, protože se do ní promítne velikost spotřeby, zúčtovací období i další parametry. Ušetří tak patrně hlavně zákazníci DPI, kterým v daném období bude provedeno vyúčtování. Prominutí DPH se týká také plátců DPH, kteří si nemohou uplatnit nárok na odpočet. 

Jaké komodity jsou předmětem prominutí DPH ?

Vzhledem k různorodému použití plynu v domácnostech i pro podnikání ministerstvo určilo, jakých případů se prominutí týká. Jedná se tedy o plyn, který je dodaný za účelem výroby tepla v domácnostech nebo domovních kotelnách, k výrobě elektřiny nebo pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech, a také k pohonu motorů (LPG či CNG). 

Je nutné provést odečet elektroměru nebo změnit zálohy na energie?

Plátci nebyli povinni žádným způsobem zjistit stav elektroměru k 31. 10. a tato povinnost je nečeká ani později k 31. 12. 2021. Odečet tedy není nutné provést.

V případě přijetí zálohy v daném období je DPH z těchto přijatých záloh prominuto. Ze záloh za jiná období již nikoliv. Zákazníci ani dodavatelé nemusí výši záloh nijak upravovat.

Jak bude probíhat vyúčtování energií?

Osvobození dodání elektřiny a plynu od DPH se uplatňuje v případech, kdy datum uskutečnění nastane po 31. 12. 2021 a záloha na elektřinu či plyn byla uhrazena v období od 1. 11. do 31. 12. 2021. Zde se zálohová platba sníží z důvodu prominutí daně, což se projeví až v rámci následného vyúčtování odečtem zálohy v plné výši a bude záviset na existujícím smluvním ujednání mezi dodavatelem a odběratelem. 

Další možností je osvobození uplatnit na případné doplatky, pokud datum uskutečnění (den odečtu měřicího zařízení) nastane od 1. 11. do 31. 12. 2021. Pokud by zálohy nebyly hrazeny a datum uskutečnění zdanitelného plnění by spadlo do listopadu či prosince, tak by se osvobození uplatnilo na celou vyúčtovanou spotřebu.

Praktické příklady a informace k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH najdete v dokumentu GFŘ a doporučujeme vám si je propočítat.