Reklamní předměty a dárky – jak si je odečíst z daní?

Víte, jaké podmínky musíte splnit, abyste si mohli nákupem reklamních předmětů či dárků snížit daňovou zátěž? Pravidla jsou velmi jednoduchá a v zákoně jasně popsána (ZDP §25 odst. 1 a ZDPH §13 odst. 9). Nicméně v označení reklamních předmětů se rádo chybuje. I proto se této problematice na školení Účtování nákladů a výnosů 2021 věnoval lektor Tomáš Líbal. Přečtěte si více.

Reklamní předměty a jejich daňová uznatelnost

Za reklamní a propagační předmět považuje zákon o daních z příjmů položku, která splňuje následující podmínky:

  • hodnota nepřekračuje 500 Kč

U plátců daně se samozřejmě počítá s částkou 500 Kč bez DPH, u neplátců naopak 500 Kč včetně DPH. Tato cena zahrnuje rovněž přípravy, potisk, dopravu a další spojené náklady.

  • označení obchodní značkou/názvem firmy

Označení musí být viditelně umístěno přímo na výrobku nebo jeho obalu. Za uznatelnou formu označení se považuje i samotná informační cedulka/etiketa, která je povinnou součástí některých výrobků. 

  • není předmětem spotřební daně

Reklamním předmětem tedy nemohou být cigarety či alkohol. Výjimkou je tzv. tiché víno (jméno firmy se může objevit na krabici, etiketě nebo na pečeti).

Pozor – dárkové poukázky, slevové kupóny nebo vouchery nejsou uznatelným daňovým nákladem.

Reklamní předměty a odvod DPH

Na základě zákona o DPH nemusí firma odvádět DPH, pokud daný reklamní předmět či dar souvisí s zdaňovanou ekonomickou činností. Stejně jako u daňové uznatelnosti i v případě DPH platí podmínka hodnoty daru do 500 Kč/kus. Podmínka označení předmětu není v zákoně uvedena.

Podmínky jsou tedy odlišné u daně z příjmů i v případě DPH a je možné, že nastane situace, kdy se u daného reklamního předmětu bude jednat o nedaňový náklad, ale DPH bude možné odečíst a naopak.

Příklad:

Předmětem dárku může být láhev whisky do 500 Kč. V případě daně z příjmů se jedná o nedaňový náklad, z hlediska DPH je možné si při pořízení odečíst DPH na vstupu a nic nezdaňovat na výstupu.

Podoba označení firmy na reklamním předmětu pro daňovou uznatelnost

Velmi často se chybuje v tom, jak musí být reklamní či propagační předmět označen. Darovaný předmět musí být označen jménem – u fyzické osoby jménem a příjmením, u právnické osoby názvem obchodní firmy (tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku). Další možností je ochranná známka. Existuje i třetí možnost označení a tou je název propagovaného zboží nebo služby. Nikde v zákoně není uvedeno, že reklamní předmět může být označen jen logem firmy. Logo není to stejné jako zapsaný název obchodní firmy a podmínka daňové uznatelnosti tak není splněna.