Daňová pravidla pro zasílání zboží do EU od 1. 7. 2021

Rok 2021 byl na daňové novinky opravdu pestrý. Výraznou změnou je úprava podmínek pro e-shopy při odesílání zboží do EU a také pro dovoz zboží ze zemí mimo EU. Na to, jaké daňové podmínky je nyní potřeba dodržovat jsme se zaměřili nejen v tomto textu, ale veškeré důležité informace najdete také v online školení DPH v praktických příkladech po novele zákona od 1. 7. 2021.

Od 1. 7. 2021 se změnily limity pro odvod DPH. Díky tomuto kroku se e-shopům, prodávajícím zboží spotřebitelům do jiných států EU, sjednotila pravidla pro odvod DPH. Změny podnikatelům usnadní podávání daňových přiznání, pokud přesáhnou hranici prodejů na dálku do jiných zemí EU.

Nový limit povinné registrace k DPH v zahraničí

V rámci zavedení statusu „prodej zboží na dálku“ byl ustanoven limit obratu při prodeji při překročení částky 10 000 EUR pro všechny členské státy dohromady. Nikoliv vlastní limit pro každý stát zvlášť. A i když se nový limit sjednocuje a pohlídat si tak případný odvod DPH je nyní jednodušší, v porovnání s doteď platnými limity v jednotlivých zemích je výrazně nižší. Například při prodeji do SR byl limit 35 000 EUR, do Německa 100 000 EUR.

Překročení nového limitu je potřeba sledovat za příslušný a bezprostředně předcházející kalendářní rok a to za všechny prodeje zboží na dálku do jiných členských států. E-shopy, které výjimečně zašlou zboží za nižší částku koncovým spotřebitelům do zemí v rámci EU, nemusí změnu v dosavadním fungování ani postřehnout.

Registrace za plátce DPH

Při překročení limitu obratu prodeje zboží na dálku do další ze zemí EU (10 000 EUR), je český podnikatel (e-shop) povinný se v dané zemi registrovat za plátce DPH. 

 Jelikož je registrace po administrativní stránce velmi náročná, mohou podnikatelé od 1. 7. 2021 využít registraci přes OSS (One Stop Shop) – tedy režim jednoho správního místa. O co jde? Díky režimu jednoho správního místa (OSS) se subjekt, který poskytuje služby či zboží konečným zákazníkům v rámci EU, nemusí registrovat k DPH v jednotlivých zemích. Svoji povinnost si splní registrací v režimu OSS. Vyhne se tak registraci v každém jednotlivém členském státě EU. Jak provést registraci do OSS? Tomuto tématu jsme se věnovali v jiném z našich článků na blogu.

Druhou možností je klasický způsob, kdy se v daném státě podnikatel registruje jako plátce DPH a bude tam plnit povinnosti jako plátce. Obdrží zahraniční číslo plátce DPH, prodej bude do zahraničí fakturovat s jejich místní sazbou DPH a platit DPH místním daňovým institucím v zahraničí.