Rozhodná částka pro nemocenské pojištění se zvýší

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

Poslední fáze EET opět nabírá zpoždění

Optimistické vyhlídky ministerstva financí a vládních zákonodárců k možnému spuštění posledních dvou etap EET v polovině nadcházejícího roku se neuskuteční. Ani napopáte vládní poslanci neuzavřeli první čtení novely zákona o elektronické evidenci tržeb pro stánkaře, lékaře, advokáty nebo řemeslníky.

Výhrady k novele mají Piráti, ODS, TOP 09 i SPD a usilují o její zamítnutí. Zejména z toho důvodu, že EET nenaplnilo hlavní cíl, s nímž bylo zavedeno – napřímit podnikatelské prostředí. Podle opozice evidence poškodila malé firmy, zatímco ty velké včetně řetězců se s ní vyrovnaly. Administrativní a finanční náklady jsou navíc pro drobné podnikatele likvidační.


Rozhodná částka pro nemocenské pojištění se zvýší

Pro zaměstnance je účast na systému nemocenského pojištění povinná. Nemocenské pojištění ale není dopřáno zaměstnancům, kteří nepřesáhnou stanovenou hranici výdělku. Zatímco v roce 2018 byla tato hranice pro vznik a trvání účasti výdělečně činných osob na nemocenském pojištění 2 500 Kč, od 1.1.2019 se zvedá na 3 000 Kč. Při překročení této hranice mají tak zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nejen povinnost platit pojistné, ale také na vyplácení nemocenských dávek.

Pro osoby pracující na dohodu o provedení práce je stanovena jiná hranice, a to příjem vyšší jak 10 000 Kč. I v případě této částky by se hranice podle poslaneckého návrhu mohla zvýšit – na 11 500 Kč. Osoby pracující na DPP by si tedy v zaměstnání mohli vydělat až 11 500 Kč měsíčně, aniž by platili pojistné, odváděli by pouze daně. Vláda se proti tomuto ohradila a připomněla, že z hlediska sociálního pojištění neexistuje žádný důvod, zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce byli oproti ostatním zaměstnancům vyloučeni z účasti na nemocenském pojištění při výkonu stejné práce. Vývoj v dalších týdnech ukáže, jak se k tomuto navrhovatelé novely zákona vyjádří.

 


Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na konci roku

Se zvýšením rozhodné částky pro nemocenské pojištění od ledna 2019 dojde i ke změnám v hlášení zaměstnanců k účasti na pojištění. U zaměstnanců, kteří nemají pevně stanovenou částku příjmu – je závislá např. na počtu odpracovaných hodin, nemusí dojít k překročení hranice 3 000 Kč. Na nemocenské pojištění tak zaměstnanec nemusí mít vždy nárok.

Jak se s přihlášením k pojištění vypořádat prakticky? Přečtěte si krátký příklad:

V roce 2018 byla sjednána dohoda o pracovní činnosti. Měsíční odměna činí 2700 Kč (limit pro odvody činí 2500 Kč). Zaměstnanec byl přihlášen k sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Jaký bude postup od ledna 2019?

  • zdravotní pojištění

Pokud bude mít pracovník v lednu 2019 stále příjem 2 700 Kč, tudíž nedosáhne na hranici 3 000 Kč, zaměstnavatel ho odhlásí ze zdravotního pojištění standardním způsobem (prostřednictvím hromadného oznámení zaměstnavatele). Jestliže v měsíci únoru dosáhne na příjem např. 3 400 Kč, zaměstnání vznikne a zaměstnavatel ho ke zdravotnímu pojištění znova přihlásí.

  • sociální pojištění 

Od ledna 2019 zaniká účast zaměstnance na pojištění, a to dnem 31.12.2018. Končí tedy pojistný vztah a vzniká nový. Z pohledu nemocenského pojištění se jedná o zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit (tiskopis Oznámení o skončení zaměstnání) k 31.12.2018 a případně znovu přihlásit k 1.1.2019 (tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání). Přihlášení se provede tak jako u ostatních zaměstnání malého rozsahu až v návaznosti na dosažení částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tedy 3 000 Kč v určitém měsíci. A to do 20. dne následujícího měsíce.