Stravné při souběhu tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Nárok na stravné při služební cestě vzniká zaměstnanci za určitý zákonem stanovený počet hodin, a to když cestuje po republice i za její hranice. A někdy se stane, že nárok na tuzemské a zahraniční stravné vznikne najednou. I když se podmínky pro výpočet příliš nemění, mnoho účetních si výpočtem není jistých. V několika praktických příkladech vám proto ukážeme jak na to.

Pro rok 2022 stanoví zákon stravné pro zahraniční cesty v cizí měně v závislosti na délce pracovní cesty v jednom dni vyhláškou MF č. 462/2021 Sb.

Doba trvání
pracovní cesty 
 
Zaměstnavatel může zaměstnanci
poskytovat stravné: 
 
– více než 18 hod. (III. pásmo)
– 12–18 hod. (II. pásmo)
– 1–12 hod. (I. pásmo)
– v plné výši denní sazby stanovené vyhláškou MF
– ve výši 2/3 sazby stanovené vyhláškou MF
– ve výši 1/3 sazby stanovené vyhláškou MF 

Pokud zaměstnanec stráví mimo ČR méně jak 1 hodinu, nemá nárok na zahraniční stravné, ale tento čas se připočítá k tuzemskému stravnému. Doba, od kdy zaměstnancům vzniká nárok na cestovní náhrady v cizí měně, je mimo jiné závislá i na přepravním prostředku, kterým zaměstnanec cestu vykonal. Při cestě autem, vlakem či autobusem se jedná o čas přechodu státní hranice, který oznámí zaměstnavateli. V případě letadla stanoví zákoník práce začátek a konec doby pro výpočet stravného odlet z ČR a přílet do ČR.

Pozor! Při souběhu tuzemské a zahraniční pracovní cesty, kdy doba v zahraničí nepřekročí 5 hodin, nemusí podle výkladu § 170 odst. 3 zákoníku práce vzniknout nárok na zahraniční stravné (zákon není zcela jednoznačný). Doba trvání příslušné cesty v zahraničí se může připočíst k tuzemské části této pracovní cesty. Lektor RNDr. Ivan Brychta ve školení Cestovní náhrady 2022 ovšem doporučuje při nejednoznačnosti zákona postupovat tak, aby byla celá situace výhodná pro zaměstnance. V případě, že při součtu tuzemské a zahraniční cesty nemá nárok na stravné ve druhém pásmu, může zaměstnavatel uplatnit jednotřetinovou sazbu zahraničního stravného, i kdyby mimo ČR strávil jen hodinu.

Výše tuzemských cestovních náhrad pro rok 2022 je k nahlédnutí v tabulce. A nezapomeňte, že v případě výše sazeb pro podnikatelskou sféru (soukromá/mzdová) je pro zaměstnavatele závazná pouze minimální částka.

Doba trvání
pracovní cesty 
 
Zaměstnavatel může zaměstnanci
poskytovat stravné: 
 
více než 18 hod. (III. pásmo)
12 – 18 hod. (II. pásmo)
5 – 12 hod.  (I. pásmo)
237 až 283 Kč
151 až 182 Kč
99 až 118 Kč 

Příklady:

Zaměstnanec vyráží autem na zahraniční služební cestu z Brna, do překročení hranic koná tuzemskou služební cestu. Podívejte se na rozbor několika situací, které mohou nastat v den odjezdu:

a) Cesta na hranice trvá 5 hodin, v zahraničí poté 18 a půl hodiny – za cestu v ČR náleží zaměstnanci stravné v prvním pásmu, v zahraničí ve třetím. (Stejně by se stravné určilo i v případě jinak dlouhých časových údajů, které by odpovídaly jednomu z pásem.)

b) Cesta na hranice trvá 5 hodin, v zahraničí 4 hodiny – za cestu v ČR náleží zaměstnanci stravné v prvním pásmu. Zaměstnavatel si nyní může vybrat, zda 4 hodiny v zahraničí spojí s tuzemskou cestou (stále se jedná o první pásmo) nebo přizná zaměstnanci zahraniční stravné v prvním pásmu ve výši jedné třetiny sazby.

c) Cesta na hranice trvá 4 a půl hodiny, v zahraničí pouze půl hodiny – za cestu v zahraničí nenáleží zaměstnanci nic, čas mimo ČR se připočte k tuzemské cestě (4,5 + 0,5), kde vznikne nárok v prvním pásmu.

Při kombinaci více zahraničních cest v jednom dni se cesty za hranice, které trvají 1 hodinu a déle, sčítají. Tento případ by mohl nastat u řidiče kamionu v příhraniční oblasti, který během jednoho dne vykoná několik cest:

a) 1. služební cesta od 5.00 do 8.00 – v zahraničí 2 hodiny

b) 2. služební cesta od 8.30 do 10.30 – v zahraničí 1 hodinu a 15 minut

c) 3. služební cesta od 11.30 do 13.00 – v zahraničí 45 minut

d) 4. služební cesta od 13.30 do 16.00 – v zahraničí 1 hodina a 15 minut

Má nárok na zahraniční stravné za 1., 2. a 4. cestu. Celková doba je 4 a půl hodiny v prvním pásmu. Nárok na tuzemské stravné nevzniká, protože u jednotlivých cest jsou časy příliš nízké.

Další informace k tématu cestovních náhradách naleznete i v článku Cestovní náhrady: výše sazeb po srpnové novele.