Zrušení silniční daně! Seznamte se s novelou

Novelizace silniční daně se dotkla mnoha poplatníků, a to v pozitivním světle. Výrazně se díky ní totiž omezil okruh vozidel, která silniční dani podléhají. Účinnosti nabyla 1. července 2022, ale  platí pro celé zdaňovací období roku 2022.

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 t definitivně prošlo letos na jaře. A i když ve Sbírce zákonů se zákon objevil až 1. července (plné znění ZDE), platí tento nový koncept silniční daně pro celé zdaňovací období aktuálního roku. Zároveň není třeba dokládat žádné potvrzení či prohlášení ke zrušení této povinnosti. Poplatníci, kteří tedy nebudou mít pro rok 2022 žádné vozidlo podléhající silniční dani, tak nemusí činit další administrativní úkony a podávat například prázdné daňové přiznání.

U osobních aut uspoří majitelé řádově stovky až jednotky tisíc Kč ročně. A například firma s nákladním vozem se dvěma nápravami a hmotností mezi 11 a 12 t ušetří za rok dokonce cca 8 100 Kč. Pokud poplatník již zálohu pro rok 2022 uhradil, jedná se o přeplatek na dani, o jehož vrácení či použití na úhradu jiné daně lze požádat. Pozor! Automaticky k vrácení plateb nedojde.

Zrušení silniční daně a novinky pro plátce

Poplatníci, kterým povinnost platit daň zůstala uhradí nově stanovenou částku pouze jednou ročně. Novinkou je i povinnost podat přiznání elektronicky a to od 1. ledna 2025. Podle § 2 zákona o silniční dani jsou zdanitelnými vozidly nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4. Sazby daně již přitom nejsou uvedeny přímo v paragrafech zákona, ale jsou vypsané v příloze. V plném znění je naleznete ZDE.

Osobní vozidla mají nově označení M a zákon je nyní vůbec mezi vyjmenovanými zdanitelnými vozidly neuvádí. Kategorie N se týká nákladních vozidel, přičemž kategorie N1 (tedy ty s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 t) se opět v definici zdanitelného vozidla neobjevují, a proto i tento typ od roku 2022 nepodléhá silniční dani. Dani sice podléhají nákladní automobily s maximální hmotností nad 3,5 t a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 t, nicméně pro některé je nově stanovena nulová výše daně. Podle zákona poplatníci například nemusí platit silniční daň z nákladního vozidla s 2 nápravami s maximální hmotností do 12 t nebo z přívěsu do 12 t.

Shrnutí: Silniční daň nezaplatí provozovatelé osobních automobilů, autobusů, dodávek či středních nákladních automobilů do 12 t a jejich přívěsů.

Kdo aktuálně platí silniční daň?

Reálně silniční daň za rok 2022 zaplatí jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 t a tahačů. Tito poplatníci ovšem díky zrušení silniční daně pro další podnikatele získali také jistou výhodu. Došlo k poměrně významnému snížení daňové povinnosti bez ohledu na stáří vozidel. Navíc návěsové soupravy se zdaňují podle nové koncepce, která snižuje jejich daňové zatížení a například u tandemové soupravy zvýhodňuje majitele ještě více.