Účtování zásob způsobem A

To, že účetní jednotky mohou o zásobách účtovat způsobem A nebo B je všeobecně známá skutečnost. Navíc je zcela na nich, který z těchto dvou způsobů účtování zvolí. Důležité ovšem je myslet na to, že zvolený způsob bude mít vliv na promítnutí pohybů zásob do finančního účetnictví, a to u všech vedených skladů. Pokud ještě stále váháte, který způsob je pro vás výhodnější, pusťte si video v tomto krátkém článku. Právě v něm najdete praktické informace o účtování zásob způsobem A.

Účtování zásob způsobem A je častější – veškeré nákupy a spotřeba zásob jsou evidovány na majetkových účtech: 111, 112, 131, 132. Tento způsob je přesnější z hlediska analýz průběhu účetního období, výsledku hospodaření, ale i stavu zásob. Na druhou stranu je potřeba zpracovávat příjemky a výdejky, tím pádem je účtování náročnější a také dražší. V poslední době ovšem díky automatizaci a důmyslným počítačovým softwarům je zpracování příjemek a výdejek mnohem jednodušší. Převážně ve velkých společnostech se již veškeré pohyby materiálu zadávají do softwaru, kde dojde k automatickému zaúčtování příjemky a výdejky.

Ve videu si můžete pustit výklad lektora Tomáše Líbala ze školení Účtování o zásobách 2022. Názorně v něm představuje účtování nakoupených zásob, zásob na cestě a nevyfakturovaných dodávek právě podle způsobu A. 

Je pro vás účtování zásob způsobem A výhodné? Možná než se definitivně rozhodnete pro tento způsob účtování zásob, přečtěte si a poslechněte také praktické rady o účtování zásob způsobem B. Stačí přejít na tento článek.

Možná je také kombinace obou postupů. Tu si lektor dokáže představit u velké účetní jednotky, která disponuje například dvěma sklady materiálu – v případě prvního skladu by byl použitý způsob účtování B, u druhého skladu bychom pak mohli účtovat způsobem A. Podmínkou je, že na účtu 112, musí být na samostatných analytických účtech oba sklady odděleny. Sám lektor školení Účtování o zásobách Tomáš Líbal se s touto kombinací v praxi ovšem nesetkal.