Účtování zásob způsobem B

Účtovat zásoby je možné pomocí způsobu A nebo B, z nichž má každý své klady i zápory. Sama účetní jednotka si může zvolit, který způsob ji vyhovuje více. Aby pro vás bylo rozhodování jednodušší, připravili jsme článek s videem s praktickými příklady účtování zásob způsobem B. Pokud si chcete osvěžit i další informace z problematiky účtování zásob, připravujeme pro vás ve spolupráci s lektorem Tomášem Líbalem aktuální školení Účtování o zásobách 2022

Účtování zásob způsobem B je o něco jednodušší než v případě způsobu A. V průběhu roku se neúčtuje na majetkových účtech, ale veškeré nákupy se účtují přímo do spotřeby na účty 501, 504. Při uzavírání účetních knih se počáteční stav zásob na skladě k 1.1. jednorázově zaúčtuje do nákladů a stav zásob zjištěný inventurou k 31. 12. se zaúčtuje jako nový zůstatek zásob se souvztažným zápisem ve prospěch nákladových účtů na straně Dal 501, 504.

Není potřeba zpracovávat žádným způsobem příjmové a výdajové dokumenty a tím pádem nemá účetní jednotka v průběhu účetního období operativní přehled o stavu zásob. To bychom mohli považovat za nevýhodu, ale v praxi se poměrně často setkáváme s tím, že u účtování zásob způsobem B nečekají účetní jednotky s uzávěrkovými případy až na konec účetního období, ale vyhodnocují dílčí výstupy z účetnictví, např. na bázi měsíčních reportů.

Možná je také kombinace obou postupů. Tu si lektor dokáže představit u velké účetní jednotky, která disponuje například dvěma sklady materiálu – v případě prvního skladu by byl použitý způsob účtování B, u druhého skladu bychom pak mohli účtovat způsobem A. Podmínkou je, že na účtu 112, musí být na samostatných analytických účtech oba sklady odděleny.