Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Může se stát, že zaměstnavatel pro své zaměstnance z různých důvodů nemá práci a musí propouštět kvůli nadbytečnosti. V poslední době se do této situace velmi rychle dostalo mnoho zaměstnavatelů v reakci na pandemii Covid-19. Ve Videolektorovi jsme pro vás připravili přehledný článek s tipy na ukončení pracovního poměru za těchto neveselých okolností.

Veškeré náležitosti týkající se ukončení pracovních poměrů z pohledu legislativy najdete v § 48 – § 73a zákoníku práce

Ukončení pracovního poměru při práci na DPP a DPČ

V případě zaměstnanců na dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti nemusí zaměstnavatel vyplácet žádné odstupné, ani není třeba zaměstnancům dávat oficiální výpověď. Pokud by dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byla sepsána např. do 31. 12. 2020, může ji zaměstnavatel nechat doběhnout. Zaměstnanci ovšem nebude přidělovat žádnou práci, ve mzdovém systému by tedy měl nula odpracovaných hodin i nulové odměny.

Ukončení pracovního poměru v případě HPP

Rozvázání pracovního poměru v případě HPP je podstatně složitější. Nejjednodušší varianta pro zaměstnavatele nastává v případě zaměstnanců ve zkušební době. V této fázi lze pracovní poměr ukončit ze dne na den, ukončení musí být ovšem v písemné podobě předáno zaměstnanci. Složitější postup nastává při výpovědi nebo dohodě.

  • výpověď

Za situace, kdy musí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu nadbytečnosti (a samozřejmě i v jiných případech), je nutné, aby zaměstnanec obdržel výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, v níž musí být důvody k ukončení pracovního poměru odůvodněny v souladu se zákoníkem práce. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpověď je jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele (případně zaměstnance) a při splnění zákonných podmínek není potřeba souhlas druhé strany.

  • dohoda

Jakmile se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví na rozvázání pracovního poměru prostřednictvím „dohody“, není třeba stanovit dvouměsíční výpovědní lhůtu. Pracovní poměr může skončit podle předem domluveného termínu, který je uveden v dohodě (klidně i okamžitě). Forma ukončení hlavního pracovního poměru dohodou je v případě nadbytečnosti ideálním řešením, protože se předpokládá, že zaměstnavatel již nemá pro zaměstnance práci. V případě dohody je nutné, aby s jejím zněním souhlasil zaměstnanec i zaměstnavatel a bez podpisu obou stran je dohoda neplatná.

POZOR!

Vždy, když na ukončení pracovního poměru nenese zaměstnanec vinu a zaměstnání musí opustit z tzv. organizačních důvodů (zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo právě pro nadbytečnost), náleží mu ze zákona odstupné. Toto platí jak pro výpověď tak pro ukončení pracovního poměru dohodou. Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele podle těchto pravidel:

1. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trval přes 2 roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce.

2. Zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele pracovali méně než 2 roky, ale alespoň 1 rok, dostávají dvojnásobek průměrného výdělku.

3. Zaměstnanci, kteří byli u zaměstnavatele méně než 1 rok, dostanou odstupné jen ve výši jednoho měsíčního výdělku.

  • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem/zaměstnancem

Může dojít k situaci, kdy zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci v té podobě, na jakou byl zvyklý a přidělí mu jiný druh činnosti. I za těchto podmínek se zaměstnanec ovšem musí dostavit na pracoviště a vykonat přidělenou práci. Pokud tak neučiní, může se jednat o důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru (hrubé porušení pracovní kázně).

Zaměstnanec má také nárok na okamžité zrušení pracovního poměru – mimo zdravotní důvody, také z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu. K čemuž může v případě propouštění z nadbytečnosti dojít. Mzda je splatná do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy zaměstnanec vykonával práci (za práci v březnu by zaměstnancům měla být vyplacena mzda nejpozději do konce dubna). V případě, že do patnácti dní od skončení této nejzazší splatnosti – tzn. do 15. května, není mzda vyplacená, tak potom 16. května může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr.

Mnohem více informací pro vás má Videolektor připraveno v online kurzu Způsoby ukončení pracovního poměru 2020 s Ing. Filipem Krejčím