Schválené náhrady pro OSVČ v souvislosti s koronavirem

Podpora pro s.r.o.

Vláda nastavila na základě modelu podpory pro OSVČ i příspěvek pro malé s.r.o. Společníci malých s.r.o. postižených krizí dosáhnou nyní na kompenzační bonus 500 Kč denně. Čerpat ho mohou od 12.3. do 8.6. Podmínkou je, že firma musí být aktivní. Celkem tak mohou malí podnikatelé získat za uvedené období 44 500 Kč.

Kompenzační bonus až 25 000 Kč pro OSVČ za březen a duben, 15 500 Kč v květnu

Po splnění podmínek mohou podnikatelé, které negativně zasáhla omezení vlády související s vyhlášením nouzového stavu a karanténou, získat kompenzaci 500 Kč na den. Aktuálně mohli OSVČ  zažádat o kompenzaci za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020, kterou nemají povinnosti danit. OSVČ mohou žádat o úhradu všech dnů.

Podmínky pro získání kompenzace:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
  • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Formulář pro vyplácení kompenzačního bonusu je dostupný na webu Finanční správy v podobě interaktivního PDF nebo online webové aplikace. Žádost o kompenzační bonus lze nejpozději podat do 60 dnů po skončení bonusového období, aktuálně tedy do konce června.

Přešli jste raději na úřad práce? 

Díky vyplácení kompenzace na denní bázi, můžete získat peníze alespoň za část dní. Tedy za ty dny, kdy vám nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

Příklad: Podporu v nezaměstnanosti máte od 1. 4. 2020.

Za období od 12. 3. do 31. 3. 2020 získáte kompenzační bonus ve výši 10 000 Kč (20 dní × 500 Kč), za období od 1. 4. 2020 už ne.

Kompenzační bonus mohou OSVČ získat i v květnu – za stejných podmínek, nemění se ani výše příspěvku. O další příspěvek by OSVČ mohli žádat za období od 1. 5. do 8. 6. Za měsíc květen by tak měli získat dalších 15 500 Kč.

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění

Díky novele mohou OSVČ ušetřit na poplatcích za sociální a zdravotní pojištění. Podnikatelé nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění. Výše záloh přitom není důležitá. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ.

Jelikož odpuštění záloh vyplývá přímo ze zákona, není potřeba prokazovat, že na podnikání konkrétní OSVČ dopadla pandemie koronaviru. Zrušení platby je automatické a pro všechny (bez ohledu na formu, rozsah nebo obor podnikání). Novela počítá rovněž s úlevou pro OSVČ s vedlejší činností.

Minimální záloha při hlavní činnosti je 2 544 Kč na sociální a 2 352 Kč na zdravotní pojištění. Za 6 měsíců tedy podnikatelé ušetří téměř 30 000 Kč. Již zaplacené březnové zálohy se použijí automaticky v září. Platby za měsíce březen – srpen nebudou podnikatelé doplácet ani v budoucnu. Zároveň se nic nemění v případě výpočtu důchodů – doba od března do srpna se bude dál započítávat do nároku na důchod. Nutné bude pouze doplatit případný rozdíl mezi minimální zálohou a výší pojistného, která podnikatelům vyjde podle skutečného zisku za rok 2020.

Pokud potřebujete doplnit informace spojené s účetnictvím, daněmi nebo pracovněprávní oblastí podívejte se na naše online školení. Nyní se slevou 40 %! Kurz v rozsahu 4 hodiny můžete mít dostupný ihned, stačí jen přístup k internetu.

Přerušení EET do konce roku 2020

Všichni podnikatelé mohou přerušit elektronickou evidenci tržeb (EET) a znova začít evidovat své tržby až 1. ledna 2021. Vládní nařízení platí pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování), i pro subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května.

Elektronická evidence tržeb byla původně pozastavena zvláštním zákonem ministerstva financí přijatým Sněmovnou 24. března, a to na období 3 měsíců po skončení nouzového stavu.

Bezúročné půjčky v rámci programu COVID II

Podnikatelé mohou od 2.4.2020 žádat o úvěry komerčních bank, za které se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Poskytovaná záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky.

V případě programu COVID II se jedná o o program financovaný ze strukturálních fondů Evropské unie Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a nedosáhnout na něj firmy, které podnikají v Praze. Slouží k financování nákladů na mzdy, energie, nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek, pořízení zásob, materiálu a dalšího drobného majetku.

Nárok na ošetřovné

Dle vládního rozhodnutí mají v době mimořádného stavu nárok na ošetřovné také podnikatelé (hlavní činnost), kteří zůstali doma s dětmi do věku 13 let nebo se musejí starat o osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. O tuto speciální podporu mohou OSVČ žádat v případě, že tedy nepracují a na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Ošetřovné se bude proplácet každý měsíc zpětně, každý měsíc bude tedy nutné o dotaci nově žádat.

Nárok na ošetřovné budou mít i rodiče, kteří po otevření škol a školek nemohou své dítě do zařízení umístit – např. ze zdravotních důvodů, dítě žije ve společné domácnosti s někým, kdo spadá do rizikové skupiny.

O ošetřovné je možné žádat prostřednictvím formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo požaduje doklad (potvrzení) o uzavření školského či jiného dětského zařízení nebo zařízení poskytující sociální služby (tedy stejně jako u zaměstnanců). Ošetřovné pro OSVČ aktuálně představuje 500 Kč za den (pro březen 2020 se jednalo o částku 424 Kč za den). Na ošetřovné mají rovněž nárok lidé pracující na DPP nebo DPČ.

Jak postupovat při ošetřovném v případě zaměstnanců? Informace jsme pro vás připravili ZDE.

Odklad platby nájmů

Podnikatelé a firmy a by mohly využít odklad platby nájmů na období od 12. března do 30. června. Tento návrh ale prozatím neprošel Senátem.

Dlužnou částku by podnikatelé museli splatit už do konce letošního roku. V případě, že by chtěli  využít tuto úlevu, měli by doložit, že se do prodlení dostali v důsledku omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii – typickým příkladem by měla být povinně zavřená provozovna.