Zaměstnávání cizinců a povinnosti s tím spojené

Zaměstnávání cizinců s sebou nepřináší výrazné omezení nebo problémy, ale daleko větší administrativní zátěž. Jaké povinnosti musí zaměstnavatel splnit, pokud zaměstnává cizince – ať už občany EU, nebo ze třetích zemí? V případě tuzemského zaměstnance stačí, aby se domluvil se zaměstnavatelem na spolupráci (podepíšou pracovní smlouvu a zaměstnavatel přihlásí zaměstnance na správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu), ale u občana jiného státu je nutné počítat s několika kroky navíc. 

Dotaz: Jaké povinnosti zaměstnavateli vyplývají, pokud zaměstnává cizince – ať už občany EU nebo ze třetích zemí? 

Problematika zaměstnání cizinců je součástí zákona o zaměstnanosti a objevuje se i v několika právních přepisech – např. ve vazbě na daňové předpisy, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění.

Zákon o zaměstnanosti obsahuje přesný soupis bodů, které je nutné evidovat v souvislosti se zaměstnáním cizinců (občané mimo EU) a občanů Evropské unie. A zatímco v případě občanů EU stačí evidovat pouze údaje z cestovního dokladu, u cizinců je evidence mnohem pestřejší. Při zaměstnání cizince máte povinnosti evidovat povolení k pobytu a povolení k výkonu práce na území ČR, která v sobě může sdružovat tzv. zaměstnanecká karta nebo je možné každé povolení vyřídit zvlášť. Cizinci mohou také získat Modrou kartu. A to ti, kteří mají vysokoškolskou kvalifikací a zaměstnání přesahujícím alespoň jeden rok. Tito cizinci pak mají stejné pracovněprávní podmínky jako tuzemští občané. 

Zajímají vás další povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnávání cizinců? Pomocí jakých tiskopisů a na jaké úřady je nutné občany EU a cizince přihlásit? A jaká specifika vás mohou potkat? Podívejte se na krátké video ze školení Stávám se zaměstnavatelem s lektorem Zdeňkem Křížkem

Ke změnám v zaměstnávání cizinců došlo zejména v roce 2017. Vláda tak reagovala na  na přísun „levné“ pracovní síly ze zahraničí na úkor české pracovní síly. Naopak v případě cizinců pobývajících legálně na území ČR je vidět snaha o efektivnější začlenění do pracovního procesu.

Zajímá vás, jaké další dotazy zazněly na webináři Stávám se zaměstnavatelem? Najdete je ve videozáznamu.