Zdravotní pojištění 2018 – novinky najdete v online školení

Na online semináři Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 se lektor Ing. Antonín Daněk věnoval změnám, jak už samotný název napovídá, které pro oblast zdravotního pojištění nastaly již během roku 2017 a lektor posluchače také seznámil se změnami, jenž vstoupí v platnost s prvním lednovým dnem roku 2018. To, co během školení určitě oceníte jsou praktické příklady, v nichž se lektor snažil představit správné postupy z oblasti zdravotního pojištění zejména z pohledu zaměstnavatelů.

Novinkou ve zdravotním pojištění od roku 2018 je nová kategorie státních pojištěnců, jak připomněl lektor Ing. Antonín Daněk. Jsou jí studenti po 26. roce, kteří studují první doktorský program v prezenční formě ve standardní době a nejsou zaměstnaní nebo OSVČ. Doposud je zákon označoval jako osoby bez zdanitelných příjmů. Pokud by ale student doktorského programu nad 26 let byl zaměstnán a jeho příjem by byl např. 11 000 Kč po dobu celého měsíce, musí zaměstnavatel dodržet minimální vyměřovací základ.

A jak třeba na souběh zaměstnání a samostatně výdělečné činnosti podle nových pravidel roku 2018? V případě, že je zaměstnání hlavním zdrojem příjmů jsou zálohy nulové. Ale jakmile OSVČ o zaměstnání přijde a podnikání se stane jediným zdrojem příjmů, musí začít platit alespoň minimální zálohy, které představují v roce 2018 částku 2 024 Kč měsíčně. Zaplatit zálohy za celý měsíc je nutné i v případě, že bylo zaměstnání ukončeno například v polovině daného měsíce.

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.  Celé video je ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/zdravotni-pojisteni-v-roce-2018-zmeny-v-roce-2017-k-112018

A co zajímalo z praktických postupů účastníky živého školení a na co se ptali během dotazových částí? Třeba na situaci, kdy je členům bytového družstva vyplácena roční odměna 80 000 Kč. Je nutné v tomto případě platit pojistné a musí být členové bytového družstva k pojistnému přihlášeni? “Jedná se o částku vyšší jak 2 500 Kč a pojistné se tedy určitě odvést musí. A dotyčný by se měl přihlásit jako zaměstnanec do toho kalendářního měsíce, kde bude tato odměna zúčtována,”  vysvětlil Ing. Antonín Daněk. Dále také na postupy spojené s pobíráním rodičovského příspěvku, situaci, kdy je OSVČ dlouhodobě nemocná a nemusí platit zálohy nebo limit na doplatky u osob starších 60 let.

Videozáznam ze školení najdete ve vašem předplatném.

A pokud vás celé čtyřhodinové školení zajímá, chcete mít přístup ke všem materiálům k němu dodaným a znát dotazy, na které lektor odpovídal, ale nejste náš předplatitel, školení si  můžete koupit zde.