Zhlédněte nové školení DPH v příkladech

V červenci 2017 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která přinesla změny třeba v uplatnění DPH u společností („sdružení“), institut nespolehlivých plátců doplnila o institut nespolehlivých osob nebo představila dílčí změny v uplatňování DPH za období, která spadají do jiného kalendářního roku. V reakci na tyto změny jsme společně s Ing. Janou Ledvinkovou uspořádali školení DPH v příkladech, na němž se lektorka věnovala oblastem uplatňování daně z přidané hodnoty, ve kterých mají novinky z novely významné dopady.

Uplatňování DPH bývá někdy oříškem i pro zkušené účetní a školení by tak mělo být přínosné také pro ně. I oni musí umět reagovat na měnící se postupy uplatňování DPH podle aktuálních novel.

V první části školení se ale nejprve lektorka věnovala informacím z Generálního finančního ředitelství – ke službě UBER, Airbnb nebo informacím a pokynům GFŘ právě k novelám z roku 2017. Z § 66/4 byla například vypuštěna podmínka, že výstup zboží z EU na daňovém dokladu potvrzuje celní úřad výstupu, protože ani ostatní země EU tuto povinnost nemají. Ve zbývajícím čase pak již představila nové možnosti uplatňování DPH ve vazbě na změny k 1.7.2017.

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.  Celé video je ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/dph-v-prikladech

Lektorka Ing. Jana Ledvinková se vždy snaží svým posluchačům maximálně vyhovět i v odpovědích na jejich dotazy: Jak správně řešit situaci, kdy dědic po zemřelém nepokračuje v podnikání? Má vrátit DPH podle novely zákona o DPH (§ 79b) i z drobného majetku? “Dědic má povinnost odvést daň z obchodního majetku zemřelého, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet, pokud se rozhodne v ekonomické činnosti nepokračovat,” vysvětlovala na semináři lektorka. A to stejné platí i pro drobný majetek – doplnila v dotazové části. Pokud tedy u drobného majetku byl uplatněn nárok na odpočet a je o něm účtováno jako o obchodním majetku, tak by tam ta úprava být měla.

Podle novely z července 2017 má povinnost za pozůstalého snížit uplatněný nárok na odpočet osoba spravující pozůstalost, aby se předešlo zbytečným omylům. Právě tato osoba také musí před sestavením posledního daňového přiznání po zemřelém plátci zjistit, zda dědic bude chtít v ekonomické aktivitě pokračovat nebo ne. V případě, že pokračovat v ekonomické činnosti bude, snížení nároku na odpočet daně se neprovede, protože dědic se stane plátcem daně z přidané hodnoty.

Videozáznam ze školení najdete ve vašem předplatném.

A pokud vás celé čtyřhodinové školení zajímá, chcete mít přístup ke všem materiálům k němu dodaným a znát dotazy, na které lektor odpovídal, ale nejste náš předplatitel, školení si  můžete koupit zde.