Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017: s růstem minimální mzdy rostou i platby za pojištění

Začátek každého nového roku s sebou vždy přinese více či méně legislativních změn. V roce 2017 se tyto změny nevyhnou ani platbám za zdravotní pojištění. A i přesto že nedojde ke změnám sazeb zdravotního pojištění, někteří plátci zaplatí nově více. Růst minimální a průměrné mzdy totiž znamená i změnu ve vyměřovacím základu, z něhož jsou některé platby za zdravotní pojištění přímo odvozeny.

Antonín Daněk„V důsledku toho, že se zvýšila minimální mzda, se změnily podmínky v případě dohod o provedení práce. Do konce roku 2016 se totiž zaměstnavatelé nezabývali problematikou minimálního vyměřovacího základu u dohody o provedení práce,“ upozorňuje Ing. Antonín Daněk, specialista na zdravotní pojištění.

Při maximálním příjmu do 10 000 Kč zaměstnanec musí své pojištění řešit nezávisle na svém zaměstnavateli, protože pro zdravotní pojištění se nejedná o pracovní vztah. Pokud v loňském roce tuto částku přesáhl, byl automaticky dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění bylo nutné vyměřit z příjmu zaměstnance.

Ale od začátku roku 2017 se tato situace mění v tom případě, že se příjmy zaměstnance z dohody o provedení práce nachází mezi částkou 10 000 Kč a 11 000 Kč. Při těchto podmínkách musí zaměstnavatel provést dopočet do minima 11 000 Kč a to při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc.

Příklad:

Zaměstnanec je na DPP s příjmem 10 400 Kč zaměstnán od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017. V roce 2016 bude vyměřovacím základem částka 10 400 Kč, protože minimální mzda byla stanovena na částku 9 900 Kč. Od nového roku došlo ke zvýšení minimální mzdy na částku 11 000 Kč a je tak nutné provést dopočet do minimálního vyměřovacího základu.

Další podrobné příklady přináší Ing. Antonín Daněk ve videozáznamu z webináře  Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1. 1. 2017.

Změny i pro OSVČ

Živnostníci odvádí na zdravotním pojištění částku, která závisí na jejich hrubém zisku v příslušném kalendářním roce. Pokud by však skutečný vyměřovací základ měl být nižší než minimální vyměřovací základ, budou zdravotní pojištění platit ze státem daného minimálního vyměřovacího základu.

Stejně jako v minulých letech se minimální vyměřovací základ pro OSVČ vypočítá z 50 % průměrné mzdy. Ta pro rok 2017 stoupla na 28 232 Kč a její polovina je tak 14 116 Kč. Minimální výše zálohy tedy činí 13,5 % z částky 14 116 Kč, pro letošní rok tato částka představuje 1 906 Kč. „Jedná se o poměrně výrazné zvýšení – o 83 Kč oproti minulému roku. V některých mezidobích se záloha zvyšovala třeba jen o 3 Kč,“ dodává Daněk.

V případě, že se jedná o souběh zaměstnání s podnikáním a podnikání je pro jedince hlavním zdrojem příjmů, je pojištěnec brán jako OSVČ a platí v tomto případě nejméně onu minimální zálohu.

Povinností OSVČ je podat své pojišťovně k příslušnému datu Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Tento formulář slouží jako prostředek k výpočtu doplatku nebo přeplatku pojistného za určitý rok.

 

Kdy OSVČ podávají Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016?

  • Základním termínem je jeden měsíc od podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období (to se podává k 1. 4. 2017) a tedy 2. 5. 2017.
  • Pokud má OSVČ nahlášen povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, musí nahlásit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2017 a Přehled může podat až do 1. 8. 2017.
  • OSVČ, které daňové přiznání nepodávají, musí Přehled podat do 10. 4. 2017.

V případě, že OSVČ v průběhu roku změní zdravotní pojišťovnu, má povinnost Přehled dodat oběma pojišťovnám.

Navýšení pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů

Změny ve výši minimální mzdy se dotknou i osob, za něž neplatí zdravotní pojištění stát, nemají status OSVČ nebo nejsou zaměstnanci. Osobou bez zdanitelných příjmů je tak například zaměstnanec pracující na dohodu o pracovní činnosti s příjmem nižším než 2 500 Kč, dohodu o provedení práce s odměnou 10 000 Kč a méně, občané s pasivními příjmy, žena v domácnosti, která není na mateřské ani rodičovské dovolené a nepobírá rodičovský příspěvek nebo student nad 26 let.

Tito občané jsou povinni přihlásit se ke zdravotní pojišťovně a hradit si sami měsíční pojistné ve výši 13,5 % z aktuální minimální mzdy. Pro rok 2017 tedy zaplatí 1 485 Kč. „Je pravda, že pokud si někdo zaplatí pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů v této výši, tak má nárok na komplexní zdravotní péči stejně jako zaměstnanec nebo podnikatel, který platí měsíčně mnohonásobně vyšší částky,“ připomíná Daněk.

Zajímá vás podrobnější analýza změn, ke kterým ve zdravotním pojištění došlo během roku 2016?

Najdete je ve videozáznamu z webináře Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017Kurz pro vás připravil Ing. Antonín Daněk, který má 20-ti letou praxi jako kontrolní pracovník a metodik Všeobecné zdravotní pojišťovny.