Znáte už daňové novinky pro rok 2019?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?


Parlament EU souhlasil s používáním reverse charge u DPH

Návrh týkající se zavedení a využití obecného reverse charge prosazovala ČR dlouhodobě. Již v říjnu návrh schválili ministři financí zemí EU. Europarlament měl tedy na jeho schválení pouze konzultační hlas. Díky jeho souhlasnému vyjádření bude ovšem možné zavést systému do praxe bez časových prodlev.

O přenesení platby daně z prodávajícího na kupujícího (reverse charge) usilovala Česká republika kvůli takzvaným karuselovým podvodům na dani z přidané hodnoty. Před zavedením obecné reverse charge bude muset ČR doložit, že splňuje řadu podmínek. Mezi tyto podmínky patří například minimální výše rozdílu mezi očekávanou a vybranou DPH v určitém období nebo podíl karuselových podvodů na této hodnotě. Podle ministryně financí Česko tato kritéria splňuje.


Daňové novinky pro rok 2019

Novinky v daních pro rok 2019 mohou daňové poplatníky potěšit i nepříjemně překvapit.

  • Kdo si finančně polepší?

Lidem pracujícím na dohodu o pracovní činnosti v rozmezí od 2 500 do 2 999 Kč nebude nově od roku 2019 z hrubé odměny odvedeno sociální a zdravotní pojištění. O 500 Kč se totiž zvyšuje limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti. Dochází i ke zvýšení minimální mzdy – z 12 200 Kč na 13 350 Kč.

  • Platby OSVČ za pojistné

Pro živnostníky dojde pro rok 2019 ke zvýšení minimální platby na sociálním a zdravotním pojištění. Sociální a zdravotní pojištění musí být zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Ten je pro rok 2019 stanoven 98 100 Kč pro platbu sociálního pojištění a 196 194 Kč pro platbu zdravotního pojištění.

  • Na daňový bonus bude potřeba vyšších příjmů

S růstem minimální mzdy dojde i ke zvýšení hranice pro získání daňového bonusu. Ten vzniká, když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu. Pro čerpání ročního daňového bonusu je však nutné mít rozhodné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. V roce 2019 tedy alespoň v částce 80 100 Kč (6 x 13 350 Kč).

DPH 2019


Finanční úřad již nesmí při registraci k DPH vyžadovat detailní údaje a dokumenty

Podle rozhodnutí soudu nesmí správce daně při registraci k DPH bez předchozí žádosti plošně vyžadovat po podnikatelích detailní údaje a dokumenty, aniž by to náležitě zdůvodnil. Správce daně musí konkretizovat a odůvodnit jednotlivé pochybnosti o správnosti nebo úplnosti konkrétních údajů uvedených v přihlášce k registraci, a to včetně skutkových okolností, z nichž tyto pochybnosti pramení.

Zákon totiž neuvádí, jaké materiály smí finanční úřady od subjektu dobrovolné registrace požadovat. Odborníci již dlouho upozorňovali na to, že finanční úřady postupují plošně a mnohdy bez zdůvodnění proč vlastně dané informace požadují. Při registraci subjektů tak bylo nutné doložit existující ekonomickou činnost, nájemní smlouvy, majetek, počet telefonů a účty za ně a další podrobné informace nad rámec povinných registračních údajů.

Ke zlomu došlo na podzim u Krajského soudu v Brně. Soud rozhodl ve prospěch firmy, která podala žalobu na správce daně – ten ji vyzval kvůli pochybnostem k doplnění dalších údajů, neuvedl, v čem pochybnosti ohledně přihlášky spočívají. Proti rozsudku nebyla podána kasační stížnost a stal se tak pravomocným. Soud potvrdil, že není možné posílat výzvy plošně a s každým subjektem jednat jako s podvodníkem.