Částky pro výpočet nemocenského pojištění 2019

Ke změně částek pro výpočet nemocenského pojištění dochází každý rok. Pojďte si s námi připomenout výši těchto částek – jejich vývoj a aktuální stav v roce 2019. Nemocenské pojištění tvoří totiž důležitou část povinností, které právní předpisy ukládají zaměstnavateli. Zajímavý by pro vás tak měl být i kurz Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 s lektorem JUDr. Františkem Vlasákem. Lektor se zároveň přímo podílí na tvorbě právních předpisů spojených s nemocenským pojištěním.

Pomocí tabulek, které jsem do tohoto článku vložili si lehce připomenete výši částek u pěti peněžitých dávek:

 • Nemocenské
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Ošetřovné
 • Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)
 • Dlouhodobé ošetřovné

Dávky pro nemocenské pojištění se vypočítají z denního vyměřovacího základu, který se zároveň upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ.

Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění

Výše redukčních hranic se každý rok stanovuje zákonem – pro rok 2019 se jedná o Sdělení MPSV č. 237/2018 Sb. Ve srovnání, které jsme pro vás připravili, můžete vidět, že posun oproti roku 2018 je značný. Z redukční hranice počítáme dávky nemocenského pojištění. Na jejich výši závisí tedy výpočet dávek, které počítáme za kalendářní dny.

rok 2018:

 • první redukční hranice 1 000 Kč
 • druhá redukční hranice 1 499 Kč
 • třetí redukční hranice 2 998 Kč

rok 2019:

 • první redukční hranice 1 090 Kč
 • druhá redukční hranice 1 635 Kč
 • třetí redukční hranice 3 270 Kč

Redukce se provede tak, že se započte:

Do první redukční hranice

 • 90 % denního vyměřovacího základu u nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného,
 • 100 % denního vyměřovacího základu u peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %.

Z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %.

K části nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Nemocenské pojištění – výše dávek

 • Nemocenské (do roku 2017 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti)

60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény

66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény

72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Pozor! U dobrovolných členů integrovaného záchranného systému (dobrovolní hasiči) náleží nemocenské ve výši 100 % denního vyměřovacího základu, pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa vznikla v důsledku zásahu. (od 1.2.2018)

 • Peněžitá pomoc v mateřství

70 % redukovaného denního vyměřovacího základu

 • Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)

70 % redukovaného denního vyměřovacího základu; nová dávka od 1.2.2018

 • Ošetřovné

60 % redukovaného denního vyměřovacího základu

 • Dlouhodobé ošetřovné

60 % redukovaného denního vyměřovacího základu; nová dávka od 1.6.2018

Novým dávkám nemocenského pojištění jsme se věnovali v článku Nemocenské pojištění 2018? Změny přinesou nové dávky