Sněmovní výbory jednají o normě pro GDPR

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

 

I OSVČ má nárok na dlouhodobé ošetřovné

Nová dávka nemocenského pojištění dlouhodobé ošetřovné, která vstoupila v platnost v červnu, činí 60 % denního redukovaného vyměřovacího základu. Na dávku mají nárok také OSVČ, musí ovšem splnit pár podmínek – a není to jen povinná účast na nemocenském pojištění.

Tak třeba není možné, aby OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou činnost osobně, pouze může pokračovat v podnikatelské činnosti prostřednictvím zaměstnanců a spolupracujících osob. A účast na nemocenském pojištění musí být u osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné.

Chcete o této dávce vědět víc? Po jak dlouhou dobu je možné dávku pobírat nebo jaké podmínky musí splňovat osoby, které podle rozhodnutí lékaře potřebují dlouhodobou péči? Podívejte se zde na článek, který jsme pro vás připravili před pár týdny.


Sněmovní výbory jednají o normě pro GDPR

Pro evropské nařízení GDPR, které platí od konce května, si každá země mohla upravit pravidla podle místního práva a zvyklostí adaptačním zákonem. V České republice je ovšem vznik této normy na úplném začátku. Jednat o ní začaly dva sněmovní výbory – ústavně-právní a rozpočtový.

Česká norma GDPR by místo té evropské měla uvést v platnost zejména dvě změny. Tou první je snížení sankcí, převážně pro obce a jejich rozpočtové organizace a možná i pro neziskový sektor. Další změnou by měly být výjimky pro média, vědu a výzkum, statistické účely a pak také důležité výjimky pro správu vlastních zájmů. Poslední bod by se měl týkat např. situace, v níž by nemělo být možné, aby někdo, kdo dluží peníze, mohl žádat po svém věřiteli smazání veškerých údajů o své osobě.

Nově vznikající zákon by také měl ošetřit, aby důsledkem jeho porušení byla spíše náprava stavu než uvalení sankcí. Ten, kdo by ale zákon o ochraně osobních údajů porušoval opakovaně a vědomě, může počítat se sankcemi.


Hrozí firmě zrušení při nedodání závěrky?

Před pár týdny schválila vláda novelu zákona o obchodních korporacích, v níž se objevila i pravomoc rejstříkového soudu zrušit firmu, pokud nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období. Oprávněně tato novela vyvolala mezi podnikateli paniku – za rok 2016 totiž nedodalo finanční analýzu do sbírky listin zhruba 69 % společností.

Pro likvidaci firmy musí být ale splněna i další podmínka. Pokud společnosti nebude možné doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky, obchodní korporace může být označena za nekontaktní a poté by mohlo dojít i k její likvidaci. Firma je nekontaktní v té situaci, kdy není možné na sídle zapsaném v obchodním rejstříku zastihnout žádnou osobu oprávněnou k převzetí písemností.

Cílem novely tedy opravdu není likvidace aktivních firem, ale vyřešit problematiku obchodních korporací, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně. Právě takové firmy jsou totiž potenciálně zneužitelné pro podvodná jednání – především pak pro daňové podvody.


Víte o tom…?

4 situace, v nichž musíte platit sociální pojištění a možná o tom ani nevíte

Sociální pojištění musíte často platit i v případě, že si chcete přivydělat pouze malý obnos. A může k tomu dojít v těchto případech:

Pracuji a jsem na rodičovské dovolené

V případě, že si rodiče malého dítěte na rodičovské dovolené chtějí přivydělat a odměna (u všech zaměstnavatelů) bude 2 500 Kč a vyšší, tak je nutné odvést sociální pojištění. Jinak se doba rodičovské dovolené považuje za náhradní dobu důchodového pojištění a bez zdanitelných příjmů není nutné sociální pojištění platit.

Podnikám a mám nulové příjmy

K tomuto případu může dojít, když daná osoba začne podnikat ke konci roku (jedná se o hlavní činnost), ale do konce roku nemá žádné příjmy ani výdaje. Při začátku podnikání je nutné se nahlásit u své zdravotní pojišťovny i místní Okresní správy sociálního zabezpečení. Právě pro OSSZ a pojišťovnu musí podnikatel vyplnit Přehled o příjmech a výdajích a odvést sociální pojištění za ty měsíce, kdy došlo k nahlášení zahájení hlavní činnosti jako OSVČ na OSSZ.

Jsem student a přesáhl jsem věk 26 let

Pokud student dosáhl věku 26 let a stále studuje v prezenční formě studia, nemusí platit sociální pojištění, když nemá žádné zdanitelné příjmy. Musí si ovšem zaplatit zdravotní pojištění, které stát hradí studentům pouze do 26 let ( do 28 let v případě doktorského studia). Kdyby takovýto student měl příjmy z podnikání, tak by zaplatil sociálné pojistné za ty měsíce, ve kterých dosáhl věku 26 let a dále by platil minimální zálohové pojistné.

Pracuji a jsem důchodce

Vše záleží na na výši hrubé mzdy a na podpisu prohlášení k dani. Pokud hrubá mzda přesáhne 10 000 Kč, tak zaměstnanec i zaměstnavatel musí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Při chybějícím podpisu na prohlášení k dani zase přichází pracující důchodce o možnost uplatňovat slevy na dani.