Zaměstnávání cizinců mimo EU – přehled povinností

Zaměstnávání cizinců – tedy občanů mimo Evropskou unii, představuje složitější proces než při zaměstnání občanů z EU. Přináší také vyšší nároky na administrativu a zaměstnavatel si musí dát pozor, aby se nedostal do podezření, že zaměstnává cizince nelegálně. Jak to všechno zvládnout? S Videolektorem máte ověřené informace vždy po ruce. A třeba v tématu Zaměstnávání cizinců 2019 najdete nejen video, které vás provede povinnostmi zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců mimo EU, ale také přehledné dokumenty a užitečné příklady z praxe. Rychlý přehled povinností jsme pro vás ale také nachystali v tomto článku. 

V případě zaměstnávání cizinců mimo EU je nutné od úřadů získat v první řadě povolení. Cizinec může v ČR pracovat na základě povolení k pobytu na našem území za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání od úřadu práce nebo je držitelem zaměstnanecké či modré karty. Postup při zaměstnávání cizinců, kteří pro práci v ČR potřebují zaměstnaneckou kartu, jsme sepsali do přehledných bodů.

REKAPITULACE POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ MIMO EU:

1. Nahlášení volného pracovního místa k získání zaměstnanecké karty.                            

Termín: průběžně    /    Instituce: úřad práce


2. Pokud není místo do 30 dní obsazeno, přeřadí se žádost do centrální evidence volných míst, kde může cizinec zjistit identifikační číslo volného pracovního místa.

Termín: 31. den    /    Instituce: Portál MPSV


3. Cizinec vyplní Žádost o zaměstnaneckou kartu a zašle na zastupitelský úřad ČR ve státě, jehož je cizinec občanem.

Termín: průběžně    /    Instituce: zastupitelský úřad4. Zastupitelský úřad předá materiály na MV ČR. 

Termín: průběžně    /    Instituce: Ministerstvo vnitra


5. Ministerstvo vnitra vyzve zastupitelský úřad k vydání víza na 90 dnů, kdy úřad toto vízum vydá.

Termín: neprodleně    /    Instituce: Ministerstvo vnitra + zastupitelský úřad


6. Cizinec se dostaví na MV ČR k odebrání biometrických údajů pro vystavení karty, kde obdrží Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty.

Termín: neprodleně    /    Instituce: Ministerstvo vnitra


7. Po obdržení Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty může být cizinec zaměstnán. 

Termín: den po obdržení    /    Instituce: zaměstnavatel


8. Zaměstnavatel hlásí nástup cizince do zaměstnání. 

Termín: v den nástupu cizince    /    Instituce: úřad práce


9. Po uplynutí lhůty 60 dní obdrží cizinec zaměstnaneckou kartu.

Termín: po uplynutí lhůty 60 dní   /    Instituce: cizinec + zaměstnavatel


10. Zaměstnavatel přihlašuje cizince k pojištění.

Termín: do 8 dní po nástupu do zaměstnání    /    Instituce: SSZ + ZP


11. Zaměstnavatel odvádí pojistné. 

Termín: do 20. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý    /    Instituce: SSZ + ZP


 

Další prakticky zaměřený článek na zaměstnávání cizinců (tentokrát z EU) najdete ZDE.

 

Víte, že:

Na základě tzv. modré karty mohou v ČR pracovat vysoce kvalifikovaní cizinci, kteří hledají odpovídající zaměstnání. Doklady potřebné k získání modré karty i samotný princip získání karty jsou stejné jako v případě zaměstnanecké karty. V případě modré karty je ovšem nutné předložit také doklad o dosaženém vzdělání (prokazuje vysokou kvalifikaci) a pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání s vysokou kvalifikací, a to nejméně na dobu jednoho roku při úvazku 40 hod./týden a se sjednanou odměnou ve výši odpovídající alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy.