Jak provádět srážky ze mzdy dlužníkům od 1.6.2019?

Dlužníci mají nyní větší motivaci vydělávat více. Od 1. června 2019 došlo k navýšení částky, po jejímž překročení se dlužníkovi sráží peníze bez omezení. Nyní se hranice příjmů, nad kterou jdou všechny peníze na splátku dluhu zdvojnásobí (dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu). Oproti původní částce (do 31.5.2019) 9 643 Kč, došlo tak ke zvýšení výpočtové základny na částku 19 286 Kč. Abyste si s touto změnou dokázali poradit při zpracování mezd, připravili jsme pro vás několik praktických příkladů, díky nimž by vám srážky ze mzdy v případě dlužníků neměly dělat problém. 

Příklady jsou součástí kurzu Zákoník práce 2019. V něm najdete i další aktuální informace ze mzdové problematiky, praktické příklady a názorné ukázky výpočtů.

Výše nezabavitelných částek pro výpočet srážek ze mzdy se nemění:

  1. na osobu povinného 6 428,67 Kč,
  2. na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné 1 607,17 Kč.

Nezabavitelné minimum, tedy součet obou nezabavitelných částek (zaokrouhluje se směrem nahoru) je nutné odečíst od čisté mzdy. V případě, že po odečtení nezabavitelného minima odpovídá částka hodnotě 19 286 Kč nebo menší sumě, je rozdělena na třetiny: (Při výpočtu třetin, platí zásada, že výsledná částka po odpočtu nezabavitelných částek, musí být vždy dělitelná třemi beze zbytku. Pokud ne, ponížíme částku vždy o 1 Kč směrem dolů, max. o 2 Kč.)

  1. třetina je určena k vydobytí pohledávek oprávněných osob ( úvěry, dluhy vůči zaměstnavateli, atd. ),
  2. třetina je určena k vydobytí tzv. přednostních pohledávek (soudní exekuce, správní exekuce) nebo povinnému,
  3. třetina je vždy určena povinnému.

Pokud je po odečtení nezabavitelného minima od čisté mzdy výsledek vyšší než 100 % výpočtové základny 19 286 Kč, vše nad tuto částku exekutor zabaví rovnou. 19 286 Kč je nutné rozdělit opět na třetiny.

Příklady, s nimiž se při zpracování mezd můžete potkat i vy:

1) Zaměstnanec (povinný) má čistou mzdu 20 000 Kč. Má manželku a dvě děti. Jaké bude jeho nezabavitelné minimum a jak bychom postupovali v případě srážek ze mzdy?  

Nezabavitelná částka na povinného je 6 428,67 Kč + (1 607,17 x 3) = 11 250,18 Kč, po zaokrouhlení 11 251 Kč

20 000 Kč – 11 251 Kč = 8 749 Kč (nižší suma než výpočtová základna 19 286 Kč) — sumu rozdělíme na třetiny:
8 749:3 = 2916,333 Kč
8 748:3 = 2 916 Kč
1. třetina 2 916 Kč,
2. třetina 2 916 Kč,
3. třetina 2 916 Kč + 1 Kč

2) Zaměstnanec (povinný) má čistou mzdu 13 000 Kč. Je svobodný, bezdětný. Jak velkou nezabavitelnou částku je třeba odečíst? 

Nezabavitelná částka představuje sumu 6 428,67 Kč, po zaokrouhlení 6 429 Kč — jen na osobu povinného.

13 000 Kč – 6 429 Kč = 6 571 Kč (menší suma jak výpočtová základna 19 286 Kč) — sumu rozdělíme na třetiny:
6 571:3 = 2 190,333 Kč
6 570:3 = 2 190 Kč
1. třetina 2 190 Kč,
2. třetina 2 190 Kč,
3. třetina 2 190 Kč + 1 Kč

3) Zaměstnanec (povinný) má čistou mzdu 16 000 Kč. Je ženatý a má 6 dětí. Jaké bude jeho nezabavitelné minimum?

Nezabavitelné částky jsou 6 428,67 Kč + (1 607,17 x 7) = 17 678,86 Kč, po zaokrouhlení 17 679 Kč

Zaměstnavatel nebude provádět žádné srážky, neboť nezabavitelné minimum činí více než čistá mzda.

4) Zaměstnanec (povinný) má čistou mzdu 6 000 Kč. Je svobodný, bezdětný. Budou u něj probíhat srážky ze mzdy na umoření dluhu?

S ohledem na skutečnost, že výše čisté mzdy nedosahuje ani výši nezabavitelné částky pro potřeby povinného, nelze srážky provádět. 

5) Zaměstnanec má soudem nařízenou regresní náhradu za neúmyslné ublížení na zdraví (dopravní autonehoda, kterou zaměstnanec způsobil) ve výši Kč 136 000 Kč. Jedná se o přednostní pohledávku. Zaměstnanec má manželku a čtyři děti. Jaký bude postup výpočtu srážky ze mzdy, když má čistou mzdu 38 561 Kč?

Nezabavitelná částka je 6 428,67 Kč + (1 607,17 x 5) = 14 464,52 Kč, po zaokrouhlení 14 465 Kč.

38 561 Kč – 14 465 Kč = 24 096 Kč (větší suma jak výpočtová základna 19 286 Kč); částka nad výpočtovou základnu je 4 810 Kč (další použitelná částka).

částku 19 286 Kč rozdělíme na třetiny:

19 286:3 = 6 428,666 Kč
19 284:3  = 6 428 Kč
1. třetina 6 428 Kč,
2. třetina 6 428 Kč,
3. třetina 6 428 Kč + 2 Kč

K umoření pohledávky použijeme6 428 Kč (druhá třetina) + 6 428 Kč (první třetina) + 4 810 Kč (další použitelná částka) =17 666 Kč. K úhradě regresu použijeme celkovou možnou částku 17 666 Kč.

K výplatě: 38 561 Kč (čistá mzda) – 17 666 Kč = 20 895 Kč

 

Problematice srážek ze mzdy jsme se věnovali i v dalších článcích:

Nové podmínky pro oddlužení v roce 2019 

Poperte se se srážkami ze mzdy!

Srážky stravného v případě rozsáhlých exekučních srážek