Správné účtování neziskové organizace

Správné účtování neziskové organizace je stejně důležité jako prospěšná činnost, kterou organizace zajišťuje. Znalost legislativy, její úpravy a povinnosti, které z ní pro neziskové organizace plynou, je pro správné a transparentní vedení organizace totiž jedna z nejpodstatnějších věcí. Do které kategorie správně zařadit příjmy členů a nečlenů spolku, zajímalo také jedno z účastníků kurzu Účetnictví a daně neziskových organizací. 

DOTAZ z kurzu Účetnictví a daně neziskových organizací

Náš spolek pořádá letní soustředění, kterého se účastní někteří členové spolku i nečlenové spolku.
Je možné účtovat úhradu soustředění u členů jako mimořádné členské příspěvky a u nečlenů jako zdanitelný příjem? Řeším tento problém, jelikož díky příjmům za soustředění pravděpodobně obrat spolku přesáhne limit pro plátce DPH, čemuž bychom se velmi rádi vyhnuli.

ODPOVĚĎ lektorky Ing. Lenky Kruntorádové, MBA

Předpokládám, že to letní soustředění je prováděno jako vedlejší hospodářská činnost. Protože v rámci hlavní činnosti spolku se jedná o situaci, kdy v případě jakéhokoliv obratu, tyto příjmy DPH podléhat nebudou. V případě, že máte ve stanovách nebo ve zřizovací listině takovéto řešení uvedeno, nevidím v tom žádný problém.
Příjmy členů spolku patří určitě na 684. Je to situace, kdy mohou být buď zdaněny nebo osvobozeny. Utracení potom bude buď vylučováno nebo nevylučováno. Příjmy nečlenů patří v tomto případě na 602. Příjmy členů spolku budou účtovány v rámci hlavní hospodářské činnosti, příjmy nečlenů budou účtovány v rámci vedlejší hospodářské činnosti jako zdanitelný příjem.

V každém případě vám doporučuji celý postup ošetřit stanovami. Z těch stanov by to vyplynout mělo.


 MD        D

211      684            příjmy členů spolku

211      602            příjmy nečlenů

518      211            náklady na soustředění


Zajímají vás i jiná témata z problematiky účetnictví neziskové organizace?

Můžete si přečíst další články na našem blogu.