Účetnictví a daně

Reverse charge, osoba povinná k dani či plátce. Základní pojmosloví pro podnikatele, účetní a daňové poradce

Zejména malé a střední podniky se při obchodování v Evropské unii i se třetími zeměmi potýkají s řadou administrativních překážek. V souvislosti se správným placením daně z přidané hodnoty (DPH) musí mít povědomí o daňovém…
Číst více
Účetnictví a daně

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015: Praktické rady pro firmy a jejich účetní

Po odeslání kontrolního hlášení (letos poprvé měli plátci DPH povinnost vyplnit kontrolní hlášení k DPH), čeká na firmy další, tentokrát "známá" povinnost, a to vyplnění daňového přiznání. Sebemenší chyba při…
Číst více
Účetnictví a daně

Daňově uznatelné náklady 2016: Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

Nejčastějším okruhem nákladů, se kterými se podnikatelé a potažmo i jejich účetní v praxi setkávají, spadá do problematiky majetku. Odpisování dlouhodobého majetku přitom plní dvě důležité funkce. Jednak reflektuje postupný…
Číst více
Mzdy a personalistika

Zdravotní pojištění v roce 2016: 7 otázek a odpovědí, které vás mohou zajímat

Během odborného webináře společnosti Zdravotní pojištění v roce 2016 – změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016, zaměřeného na problematiku zdravotního pojištění v právních podmínkách roku 2016, specialista na zdravotní pojištění…
Číst více
Účetnictví a daně

Legislativní změny v roce 2016: Zvýšení minimální mzdy, nový zákon o veřejných zakázkách, EET i registr smluv

Od 1. 1. 2016 nově kategorizace účetních jednotek Zákon o účetnictví přinesl od 1. 1. 2016 několik změn. Tou největší je rozdělení účetních jednotek do 4 kategorií a z toho…
Číst více